ČSN EN 15827 (280506)

Železniční aplikace - Požadavky na podvozky a pojezdy

ČSN EN 15827 Železniční aplikace - Požadavky na podvozky a pojezdy
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma slučuje všechny oddělené požadavky stanovené v TSI pro kolejová vozidla a v evropských normách, týkajících se podvozků a pojezdů, do jednoho společného dokumentu a pro-cesu, který zajišťuje vytvoření funkční a bezpečné konstrukce pro stanovený provozní obrys.
Účelem této normy je spojit dohromady všechna oddělená konstrukční kritéria. To se uskutečňuje sta-novením procesů návrhu a validace podvozků a pojezdů, se zvláštním zaměřením na dva klíčové obory dynamického chování a konstrukční integrity. Pro zajištění bezpečného provozu po celou dobu životnosti výrobku je potřeba také stanovit plán údržby.
Tato evropská norma se týká podvozků a pojezdů určených pro vozidla, která budou provozována v souladu se směrnicemi o interoperabilitě na určených tratích TEN. Na základě uvážení zúčastněných stran je však možné použít tyto požadavky i při jiných aplikacích. Tato norma stanovuje požadavky na zajištění bezpečné konstrukce podvozku nebo pojezdu a na validaci konstrukce na základě odpovída-jících funkčních a bezpečnostních kritérií.
Požadavky se týkají pouze konstrukce a validace podvozků a pojezdů. Nejsou stanoveny žádné po-žadavky na další systémové prvky, které jsou připojeny k podvozkům a pojezdům, kromě případů, kdy je třeba zjistit, zda bylo zajištěno vyhovující rozhraní.

Označení ČSN EN 15827 (280506)
Katalogové číslo 89339
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 10. 2011
Datum účinnosti 1. 11. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963893396
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo