ČSN EN 13285 (736155) Zrušená norma

Nestmelené směsi - Specifikace

ČSN EN 13285 Nestmelené směsi - Specifikace
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma předepisuje požadavky pro nestmelené směsi použité pro provádění a údržbu pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch (viz dále jen vozovek). Požadavky jsou definovány pomocí příslušných vzájemných odkazů na EN 13242.
Tato evropská norma se používá pro nestmelené směsi z přírodního, umělého a recyklovaného kameniva (viz příloha A) s velikostí horního síta (D) od 8 mm do 90 mm a velikostí dolního síta (d) = 0 v místě dodávky.
POZNÁMKY
1 Směsi s velikostí horního síta (D) vyšší než 90 mm nejsou předmětem této normy, ale mohou být specifikovány v místě použití.
2 Vlhkost směsi a objemová hmotnost položené vrstvy nejsou pro směs specifikovanými požadavky. Oba parametry jsou závislé na způsobu provádění pokládky vrstvy a nejsou předmětem této normy.

Označení ČSN EN 13285 (736155)
Katalogové číslo 87798
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2011
Datum účinnosti 1. 4. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963877983
Změny a opravy Z1 7.14t, Z3 5.19t
Norma byla zrušena k 31. 3. 2020
a nahrazena ČSN EN 13285 ed. 2 (736155)
Tato norma nahradila ČSN EN 13285 (736155) z června 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 6056 (736056)
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 6126-2 (736126)
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku

ČSN 73 6133 (736133)
Navrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací