ČSN 75 5201 (755201) Aktuální vydání

Navrhování úpraven vody

ČSN 75 5201 Navrhování úpraven vody
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro navrhování a rekonstrukci úpraven vody, jejichž účelem je upravit vodu odebranou z přírodních i umělých zdrojů na vodu pitnou.
Provozně neodzkoušené technologické procesy musí být pro každý konkrétní případ úpravy vody poloprovozně odzkoušeny tak, aby bylo možno z takto získaných údajů odvodit veškeré potřebné návrhové parametry. Obecně je však nezbytné, aby výsledný návrh technologie úpravy vody vycházel z podrobné rozvahy o použití vhodných technologických procesů, které mohou buď samostatně, nebo ve vzájemné návaznosti dosáhnout požadovaného cíle. Toho je možné dosáhnout v rámci předprojektové přípravy zejména poloprovozním modelováním. Návrh vhodné technologie musí vycházet z poloprovozních zkoušek, se souhlasem investora je možné založit technologický návrh jen na zkušenosti z úpravy analogických typů vod.

Označení ČSN 75 5201 (755201)
Katalogové číslo 85515
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2010
Datum účinnosti 1. 5. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963855158
Tato norma nahradila ČSN 75 5201 (755201) z července 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 75 5115 (755115)
Jímání podzemní vody

ČSN 75 5355 (755355)
Vodojemy

ČSN 75 6551 (756551)
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 52 01
  • ČSN 755201
  • ČSN 75 52 01 : 2010
  • ČSN 755201:2010
  • ČSN 75 5201:2010