ČSN 73 0804 (730804) Zrušená norma

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.
Doporučujeme zakoupit konsolidované znění, které obsahuje tuto normu se zapracovanými změnami Z1 2.13 až Z4 10.20.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních objektů, jejich částí a prostorů určených pro výrobu a pro projektování změn staveb stávajících výrobních objektů ) a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.
Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany. Norma platí pro ty změny staveb, které podléhají územnímu nebo stavebnímu řízení.
Pro projektování výrobních objektů a technologií, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají.
Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušnin.

Označení ČSN 73 0804 (730804)
Katalogové číslo 85255
Cena 990 Kč990
Datum schválení 1. 2. 2010
Datum účinnosti 1. 3. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 156 stran formátu A4
EAN kód 8590963852553
Změny a opravy Z1 2.13t, Z2 2.15t, Z3 2.20t, Z4 10.20t, Z5 9.23t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2024
a nahrazena ČSN 73 0804 ed. 2 (730804)
Tato norma nahradila ČSN 73 0804 (730804) z října 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 04
  • ČSN 730804
  • ČSN 73 08 04 : 2010
  • ČSN 730804:2010
  • ČSN 73 0804:2010
foo