ČSN EN 15001-1 (386420)

Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení

ČSN EN 15001-1 Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení
13 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 965 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 15001-1

Tato evropská norma stanovuje podrobné funkční požadavky pro projektování, výběr materiálů, stavbu, kontrolu a zkoušení:
- plynovodů pro průmyslové využití a jejich součástí s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar
- plynovodů v budovách (domovní a komerční) s provozním tlakem vyšším než 5 bar,
od výstupu z předávacího místa dodavatele plynu až ke vstupnímu připojení plynového spotřebiče, obvykle uzávěru spotřebiče. Tato evropská norma platí rovněž pro část vstupního připojení plynového spotřebiče sestávajícího z plynovodu, na níž se nevtahuje příslušná norma pro daný spotřebič.
POZNÁMKA - Pojmy potrubí a plynovod jsou zaměnitelné.

Tato norma se vztahuje na plynovody provozované při okolních teplotách od -20 °C do 40 °C a provozním tlaku do 60 bar včetně. V případě provozních podmínek mimo výše uvedená omezení je nutno navíc uvést odvolávku na EN 13480 týkající se kovových potrubí. NP1
Pro plynovody s průmyslovým využitím s tlakem do 0,5 bar včetně a pro plynovody v budovách (domovní a komerční) s tlakem do 5 bar včetně platí EN 1775.
Pro plynovody nespadající pod rozsah platnosti EN 1775 nebo jiné evropské normy platí tato evropská norma.

Označení ČSN EN 15001-1 (386420)
Katalogové číslo 84895
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 1. 2010
Datum účinnosti 1. 2. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 114 stran formátu A4
EAN kód 8590963848952
Změny a opravy Oprava 1 1.12t
Tato norma nahradila ČSN 38 6420 (386420) z března 1982
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 15001-2 (386420)
Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu

ČSN EN 1775 ed. 2 (386441)
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

ČSN EN 12952-8 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

ČSN 38 6405 (386405)
Plynová zařízení. Zásady provozu

ČSN 06 3003 (063003)
Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení

Další příbuzné normy

ČSN EN 15001-2 (386420)
Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu

foo