ČSN EN 14382 +A1 (386450) Zrušená norma

Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně

ČSN EN 14382 +A1 Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 14382+A1

Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci, funkci, zkoušení a značení, jakož i požadavky na velikost a dokumentaci bezpečnostních zařízení používaných v regulačních stanicích podle EN 12186 a EN 12279:
- pro vstupní přetlak do 100 bar a jmenovitého průměru do DN 400;
- pro rozsah provozních teplot od -20 °C do +60 °C, která pracují s palivovým plynem 1. a 2. třídy v souladu s EN 437 v přenosových a rozvodných sítích a také v komerčních a průmyslových zařízeních.
"Bezpečnostní uzávěry" se zde, s výjimkou nadpisů, budou označovat "BU".
Pro standardní bezpečnostní uzávěry jednotné pevnosti, použité v regulačních stanicích splňující EN 12186 nebo EN 12279, uvádí příloha ZA základní požadavky s výjimkou externí odolnosti k působení okolního prostředí v případech, kdy dochází ke korozi.
Tato evropská norma uvažuje následující třídy BU:
Teplotní třídy:
- třída 1: rozsah provozních teplot od -10 °C do 60 °C;
- třída 2: rozsah provozních teplot od -20 °C do 60 °C;
Tento dokument neplatí pro:
- BU, které jsou instalovány za domovními plynoměry před plynovými spotřebiči pro domácnost nebo v palivovém rozvodu těchto spotřebičů;
- BU, které jsou součástí zařízení na regulaci tlaku plynu používané v přípojkách s objemovým průtokem <= 200 m3/h při normálních podmínkách a vstupním tlaku <= 5 bar.

Označení ČSN EN 14382 +A1 (386450)
Katalogové číslo 84190
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 9. 2009
Datum účinnosti 1. 10. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 80 stran formátu A4
EAN kód 8590963841908
Norma byla zrušena k 1. 3. 2020
a nahrazena ČSN EN 14382 (386450)
Tato norma nahradila ČSN EN 14382 (386450) z září 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)