ČSN EN 15001-2 (386420)

Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu

ČSN EN 15001-2 Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje podrobné funkční požadavky na uvádění do provozu, provoz a údržbu:
- plynovodů pro průmyslové využití a jejich součástí s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar a
- plynovodů v budovách (domovní a komerční) s provozním tlakem vyšším než 5 bar,
od výstupu z předávacího místa dodavatele plynu až ke vstupnímu připojení plynového spotřebiče, obvykle hlavnímu uzávěru spotřebiče. Tato evropská norma platí rovněž pro část vstupního připojení plynového spotřebiče sestávajícího z plynovodu, na níž se nevtahuje příslušná norma pro daný spotřebič.
Tato norma se vztahuje na plynovody provozované při okolních teplotách od -20 °C do 40 °C a provozním tlaku do 60 bar včetně. V případě provozních podmínek mimo výše uvedená omezení je nutno navíc uvést odvolávku na EN 13480 týkající se kovových potrubí.
Pro plynovody s průmyslovým využitím s tlakem do 0,5 bar včetně a pro plynovody v budovách (domovní a komerční) s tlakem do 5 bar včetně platí EN 1775.
Pro plynovody nespadající pod rozsah platnosti EN 1775 nebo jiné evropské normy, platí tato evropská norma. V této normě pojem "plyn" označuje hořlavé plyny, které jsou v plynném stavu při teplotě 15 °C a absolutním tlaku 1 013 mbar. Tyto plyny jsou obvykle označovány jako vyráběný plyn, zemní plyn nebo zkapalněný uhlovodíkový plyn (LPG). Rovněž jsou označovány jako plyny první, druhé nebo třetí třídy (viz tabulku 1 v EN 437:2003).
Tato norma neplatí pro zásobníky LPG (včetně veškerého příslušenství namontovaného přímo na tato zařízení). Rovněž neplatí pro rozvody LPG a úseky rozvodů LPG pracující při tlaku vyvozeném tenzí par (např. mezi zásobníkem a jeho regulátorem tlaku).
Všechny hodnoty tlaku uvedené v této evropské normě jsou přetlak, pokud není uvedeno jinak.
Pro plynovody dané rozsahem této normy musí být vzaty v úvahu národní právní a technické předpisy.
Funkční požadavky na projektování, výběr materiálů, stavbu, kontrolu a zkoušení plynovodů pro průmyslové využití a jejich součástí s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar a plynovodů s tlakem vyšším než 5 bar v budovách a prostorech určených jako bytové, komerční a veřejné objekty a objekty s polyfunkčním využitím jsou uvedeny v prEN 15001-1.

Označení ČSN EN 15001-2 (386420)
Katalogové číslo 83310
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2009
Datum účinnosti 1. 6. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963833101
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 15001-1 (386420)
Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení

ČSN EN 1775 ed. 2 (386441)
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

ČSN EN 12952-8 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

ČSN 38 6405 (386405)
Plynová zařízení. Zásady provozu

ČSN 06 3003 (063003)
Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení

Další příbuzné normy

ČSN EN 15001-1 (386420)
Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení

foo