ČSN EN 15001-2 (386420) Zrušená norma

Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu

ČSN EN 15001-2 Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje podrobné funkční požadavky na uvádění do provozu, provoz a údržbu:
- plynovodů pro průmyslové využití a jejich součástí s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar a
- plynovodů v budovách (domovní a komerční) s provozním tlakem vyšším než 5 bar,
od výstupu z předávacího místa dodavatele plynu až ke vstupnímu připojení plynového spotřebiče, obvykle hlavnímu uzávěru spotřebiče. Tato evropská norma platí rovněž pro část vstupního připojení plynového spotřebiče sestávajícího z plynovodu, na níž se nevtahuje příslušná norma pro daný spotřebič.
Tato norma se vztahuje na plynovody provozované při okolních teplotách od -20 °C do 40 °C a provozním tlaku do 60 bar včetně. V případě provozních podmínek mimo výše uvedená omezení je nutno navíc uvést odvolávku na EN 13480 týkající se kovových potrubí.
Pro plynovody s průmyslovým využitím s tlakem do 0,5 bar včetně a pro plynovody v budovách (domovní a komerční) s tlakem do 5 bar včetně platí EN 1775.
Pro plynovody nespadající pod rozsah platnosti EN 1775 nebo jiné evropské normy, platí tato evropská norma. V této normě pojem "plyn" označuje hořlavé plyny, které jsou v plynném stavu při teplotě 15 °C a absolutním tlaku 1 013 mbar. Tyto plyny jsou obvykle označovány jako vyráběný plyn, zemní plyn nebo zkapalněný uhlovodíkový plyn (LPG). Rovněž jsou označovány jako plyny první, druhé nebo třetí třídy (viz tabulku 1 v EN 437:2003).
Tato norma neplatí pro zásobníky LPG (včetně veškerého příslušenství namontovaného přímo na tato zařízení). Rovněž neplatí pro rozvody LPG a úseky rozvodů LPG pracující při tlaku vyvozeném tenzí par (např. mezi zásobníkem a jeho regulátorem tlaku).
Všechny hodnoty tlaku uvedené v této evropské normě jsou přetlak, pokud není uvedeno jinak.
Pro plynovody dané rozsahem této normy musí být vzaty v úvahu národní právní a technické předpisy.
Funkční požadavky na projektování, výběr materiálů, stavbu, kontrolu a zkoušení plynovodů pro průmyslové využití a jejich součástí s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar a plynovodů s tlakem vyšším než 5 bar v budovách a prostorech určených jako bytové, komerční a veřejné objekty a objekty s polyfunkčním využitím jsou uvedeny v prEN 15001-1.

Označení ČSN EN 15001-2 (386420)
Katalogové číslo 83310
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2009
Datum účinnosti 1. 6. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963833101
Norma byla zrušena k 1. 8. 2023
a nahrazena ČSN EN 15001-2 (386420)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 15001-1 (386420)
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení

foo