TNI CEN/TR 15615 (730310) Zrušená norma

Vysvětlení obecných vztahů mezi různými evropskými normami a směrnicí o energetické náročnosti budov (EPBD) - Zastřešující dokument

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato technická informace popisuje soubor evropských norem, které jsou určené k podpoře EPBD, kterou zajišťují poskytnutím výpočtových metod s doprovodným materiálem k získání celkové energetické náročnosti budovy (ENB). V příloze A jsou dotčené normy uspořádány hierarchicky. Oddíl 1 je výčtem norem, které se zabývají celkovou energetickou náročností na podporu článků 4 až 7 EPBD. Oddíly 2 až 5 jsou výčtem norem, které se vztahují ke specifickým hlediskům nebo dílčím energetickým náročnostem budovy, jež přispívají k celkovému výpočtu. Obsah jednotlivých norem je shrnut v příloze B. Příloha C poskytuje výpis definic a příloha D výpis zásadních značek, které se shod-ně užívají v normách. Je záměrem, aby tyto přílohy tvořily základ budoucí trojjazyčné normy pokrývající společné definice a značky pro energetické výpočty.

Označení TNI CEN/TR 15615 (730310)
Katalogové číslo 83248
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 4. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963832487
Norma byla zrušena k 1. 4. 2018
a nahrazena TNI CEN ISO/TR 52000-2 (730334)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo