ČSN EN 15309 (838046)

Charakterizace odpadů a půd - Stanovení elementárního složení metodou rentgenové fluorescence

ČSN EN 15309 Charakterizace odpadů a půd - Stanovení elementárního složení metodou rentgenové fluorescence
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma určuje postup pro kvantitativní stanovení koncentrací hlavních a stopových prvků v homogenních pevných odpadech, půdách a půdě podobných materiálech energiově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií (EDXRF) nebo vlnově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií (WDXRF) s použitím kalibračních standardů s odpovídajícími matricemi.
Tato evropská norma se může použít pro následující prvky: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, I, Cs, Ba, Ta, W, Hg, Tl, Pb, Bi, Th a U. V závislosti na prvku a použitém přístroji se mohou stanovit koncentrace mezi přibližně 0,000 1 % a 100 %.
Rentgenová fluorescenční spektrometrie je rychlá a spolehlivá metoda pro kvantitativní analýzu celkového obsahu určitých prvků v různých matricích.
Kvalita získaných výsledků je velmi závislá na typu použitého přístroje, např. bench top nebo vysoké výkonnosti energiově disperzních nebo vlnově disperzních přístrojích. Při výběru speciálního přístroje se má vzít v úvahu několik faktorů, jako jsou analyzované matrice, stanovované prvky, požadované meze detekce a čas měření. Kvalita výsledku závisí na stanovovaném prvku a na prostředí matrice. Vzhledem k širokému rozsahu složení matric a nedostatku vhodných referenčních materiálů v případě nehomogenních matric jako jsou odpady, je obtížné všeobecně provést kalibraci s odpovídajícími matricemi referenčních materiálů.
Proto tato norma popisuje dva rozdílné postupy:
- v normativní části kvantitativní analytický postup pro homogenní pevné odpady, půdy a materiály podobné půdě. Kalibrace se zakládá na odpovídajících standardech matric;
- v informativní části screeningovou metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie pro pevné a kapalné materiály jako jsou odpady, kaly a půdy. Příloha A umožňuje celkovou charakterizaci prvků na semikvantitativním základě. Kalibrace je založena na kalibrační křivce nezávislé na matrici, která je předtím vytvořena výrobcem

Označení ČSN EN 15309 (838046)
Katalogové číslo 80044
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 2007
Datum účinnosti 1. 1. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963800448
Dostupnost skladem (tisk na počkání)