ČSN 09 0862 (090862)

Hlučnost pístových spalovacích motorů. Metodika měření a vyhodnocování hluku

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví postup při zjišťování hlukových charakteristik pístových spalovacích motorů na kapalná paliva a plynových motorů podle vlastností motorů a zkušebních prostorů a podle požadavků na měření. Norma se uplatňuje ve spojení s ČSN 01 1603 z r.1979. Účelem normy je zajistit vzájemně srovnatelné a s dostatečnou přesností reprodukovatelné hodnocení hlukových charakteristik pístových spalovacích motorů za stanovených zkušebních a provozních podmínek. Normou stanovené metody se vztahují pouze na hluk šířený vzduchem a jsou v souladu s ČSN 01 1603 a 01 1606 z r.1979. Jsou stanoveny veličiny určované měřením, a to hluk vyzařovaný a hluk v místě obsluhy. Téměř 15 stran normy je věnováno popisu měřicích metod. Kromě toho jsou normalizovány zejména podmínky zkoušek a údaje o měření, včetně zápisu. ČSN 09 0862 byla schválena 27.5.1980 a nabyla účinnosti od 1.6.1981. Nahradila ČSN 09 0862 z r.1961.

Označení ČSN 09 0862 (090862)
Katalogové číslo 778
Cena 340 Kč340
Datum schválení 27. 5. 1980
Datum účinnosti 1. 6. 1981
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A5
EAN kód 8590963007786
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 09 08 62
  • ČSN 090862
  • ČSN 09 08 62 : 1980
  • ČSN 090862:1980
  • ČSN 09 0862:1980