ČSN EN 50216-8 (351190)

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 8: Uzavírací klapky pro potrubí s izolační kapalinou

ČSN EN 50216-8 Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 8: Uzavírací klapky pro potrubí s izolační kapalinou
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 355 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma ČSN EN 50216-8 se týká příslušenství výkonových transformátorů - uzavíracích klapek pro potrubí s izolační kapalinou.
Norma obsahuje požadavky a charakteristiky uzavíracích klapek, montážní uspořádání a rozměry a typy montáže. Dále uvádí normalizované rozměry a typy těsnění a rozměry dosedacích ploch těsnění, těsnicí materiál, kritéria pro navrhování dosedacích ploch těsněn a volbu těsnění přírub.
Kapitola 6 popisuje provedení uzavíracích klapek, požadavky na neprodyšnost uzavíracích klapek, požadovaný provozní krouticí moment a hodnoty maximálního provozního přetlaku s uzavírací klapkou v otevřené a uzavřené poloze.
Kapitola 7 uvádí přehled zkoušek na neprodyšnost namontované uzavírací klapky, na neprodyšnost vlastní klapky, na kontrolu provozního krouticího momentu. V závěrečné kapitole jsou uvedeny obecné podmínky pro dodávku.
Norma obsahuje příslušné obrázky montážních uspořádání uzavíracích klapek a příslušné rozměrové tabulky.
ČSN EN 60044-2/A2

ANOTACE

Změna normy ČSN EN 60044-2/A2 se týká přístrojových transformátorů napětí pro měřicí účely.

Změna normy obsahuje dodatečné definice a požadavky na izolaci, které se týkají problematiky přenesených přepětí. Uvádí meze amplitud přenesených přepětí.

Do původní kapitoly 10 se doplňuje nový odstavec týkající se měření přenesených přepětí. Dále se upravuje odstavec obsahující dovolené chyby napětí a chyby úhlu pro měřicí transformátory napětí.

Uvádí se obrázky obvodů pro měření přenesených přepětí.ČSN EN 60044-3

ANOTACE

Norma ČSN EN 60044-3 se týká kombinovaných přístrojových transformátorů. Tato norma se přejímá k přímému používání jako ČSN.

Norma obsahuje požadavky na jmenovité hodnoty, meze oteplení a konstrukční požadavky včetně přenesených přepětí. Dále popisuje typové, kusové a zvláštní zkoušky. V kapitole Značení se uvádí požadavky na obsah štítku na kombinovaném transformátoru a označení svorek.

V kapitole Dodatečné požadavky pro měřicí a jisticí kombinované transformátory se uvádí zkoušky pro ověření přesnosti měřicích a jisticích transformátorů a kusová zkouška ověření přesnosti.

V informativní příloze se popisuje vzájemný vliv proudového a napěťového transformátoru.

ČSN EN 60044-8

ANOTACE

Norma ČSN EN 60044-8 se týká elektronický transformátorů proudu. Tato norma se přejímá k přímému používání jako ČSN.

Norma obsahuje všeobecné definice a dodatečné definice pro měřicí elektronické transformátory proudu, dále pro jisticí transformátory proudu a pro transformátory s digitálním a analogovým výstupem.

Dále se uvádí požadavky na konstrukci a klasifikaci zkoušek. Přehled zkoušek se týká typových, kusových a zvláštních zkoušek elektronických transformátorů proudu. Dvě kapitoly jsou věnovány dodatečným požadavkům na měřicí a jisticí transformátory.

V samostatné kapitole se popisují pravidla pro transport, skladování a instalaci.

Informativní přílohy obsahují technické informace pro elektronické transformátory proudu s analogovým a digitálním výstupem.

Označení ČSN EN 50216-8 (351190)
Katalogové číslo 74128
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2005
Datum účinnosti 1. 10. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963741284
Změny a opravy A1 7.07t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50216-1 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 50216-10 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 10: Tepelné výměníky olej-vzduch

ČSN EN 50216-11 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 11: Teplotní indikátory oleje a vinutí

ČSN EN 50216-12 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 12: Ventilátory

ČSN EN 50216-2 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 2: Plynové a olejové relé pro kapalinou plněné transformátory a tlumivky s konzervátorem

ČSN EN 50216-3 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 3: Ochranné relé pro hermeticky uzavřené transformátory a tlumivky plněné kapalinou bez polštáře plynu

ČSN EN 50216-4 ed. 2 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 4: Základní příslušenství (uzemňovací svorka, vypouštěcí a plnicí zařízení, jímka pro teploměr, sestava kol)

ČSN EN 50216-5 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 5: Indikátory hladiny, tlaku a průtoku kapaliny

ČSN EN 50216-6 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 6: Chladicí zařízení - Odpojitelné radiátory pro transformátory plněné olejem

ČSN EN 50216-7 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 7: Elektrická čerpadla na transformátorový olej

ČSN EN 50216-9 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 9: Tepelné výměníky olej-voda