ČSN 07 0623 (070623)

Technická dokumentace kotlů

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro vypracování dokumentace výrobcem parních a horkovodních kotlů s konstrukčním přetlakem vyšším než 0,17 MPa a s teplotou vody převyšující bod jejího varu při tomto přetlaku s výjimkou kotlů o celkovém vnitřním objemu do 10 litrů, u nichž součin z konstrukčního přetlaku v MPa zmenšeného o 0,1 a celkového vnitřního objemu v litrech je nejvýše 10, jakož i s výjimkou kotlů na lokomotivách a jiných železničních vozech, nad kterými vykonává dozor ministerstvo dopravy. Norma určuje rozsah a úpravu dokumentace, kterou vyhotovuje výrobce. Norma je v podstatě jen přehledem dokumentací o výrobě, pro montáž a pro provozovatele. Co do její bližší charakteristiky se odkazuje na příslušné technické normy. ČSN 07 0623 byla schválena 4.12.1978 a nabyla účinnosti od 1.9.1979. Nahradila ČSN 07 0623 z r.1965.

Označení ČSN 07 0623 (070623)
Katalogové číslo 738
Cena 125 Kč125
Datum schválení 4. 12. 1978
Datum účinnosti 1. 9. 1979
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963007380
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 07 06 23
  • ČSN 070623
  • ČSN 07 06 23 : 1978
  • ČSN 070623:1978
  • ČSN 07 0623:1978
foo