ČSN EN ISO 10075-3 (833572)

Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži - Část 3: Zásady a požadavky vztahující se k metodám měření a hodnocení mentální pracovní zátěže

ČSN EN ISO 10075-3 Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži - Část 3: Zásady a požadavky vztahující se k metodám měření a hodnocení mentální pracovní zátěže
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma je jednou z řady norem zabývajících se mentální pracovní zátěží. Stanovuje zásady a požadavky pro měření a hodnocení mentální pracovní zátěže a specifikuje požadavky na příslušné měřicí metody a nástroje. Poskytuje informace o výběru odpovídajících metod a dále informuje o hlediscích pro zlepšení komunikace všech zúčastněných stran při hodnocení a měření mentální pracovní zátěže
Norma je určena zejména ergonomickým odborníkům, například psychologům, odborníkům na ochranu zdraví při práci a/nebo fyziologům, kteří mají odpovídající teoretický základ pro použití těchto metod a pro interpretací výsledků. Neodborníci, jako například zaměstnavatelé, zaměstnanci a jejich zástupci, projektanti i státní orgány, v ní najdou informace pro orientaci v daném oboru.

Označení ČSN EN ISO 10075-3 (833572)
Katalogové číslo 73062
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2005
Datum účinnosti 1. 5. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963730622
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10075-1 (833572)
Ergonomické zásady týkající se duševní práce - Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice

ČSN EN ISO 10075-2 (833572)
Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži - Část 2: Zásady projektování

foo