ČSN EN 61340-4-5 (346440)

Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

ČSN EN 61340-4-5 Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 22. 2. 2021. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma IEC 61340-4-5 je identická s evropskou normou EN 61340-4-5. Norma stanoví zkušební metody pro hodnocení elektrostatické ochrany poskytované systémem obuvi a podlahy v kombinaci s osobou. Prosté měření rezistance obuvi a rezistance instalované podlahové krytiny je doplněno o měření napětí těla pracovníka. Tělo se nabíjí při definované chůzi v elektrostaticky ochranné obuvi, po elektrostaticky vhodné podlaze.
Zkušební metody nejsou určeny pro klasifikační účely jednotlivých materiálů nebo systémů.
Ze souboru norem IEC 61340 byly do soustavy ČSN dosud zavedeny:
ČSN EN 61340-2-1:2003 (34 6440) Elektrostatika - Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj
ČSN EN 61340-2-3:2001 (34 6440) Elektrostatika - Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých rovinných materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje
ČSN EN 61340-3-1:2003 (34 6440) Elektrostatika - Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů - Model lidského těla (HBM) - Zkoušení součástek
ČSN EN 61340-3-2:2003 (34 6440) Elektrostatika - Část 3-2: Metody simulace elektrostatických jevů - Strojový model (MM) - Zkoušení součástek
ČSN EN 61340-4-1:2004 (34 6440) Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah
ČSN EN 61340-4-3:2002 (34 6440) Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv
ČSN EN 61340-5-1:2001 (34 6440) Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Všeobecné požadavky
ČSN EN 61340-5-2:2001 (34 6440) Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod

Označení ČSN EN 61340-4-5 (346440)
Katalogové číslo 72853
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2005
Datum účinnosti 1. 5. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963728537
Změny a opravy Z1 10.18t
Norma je platná do 22. 2. 2021
a bude nahrazena ČSN EN IEC 61340-4-5 ed. 2 (346440)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 61340-4-1 (346440)
Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah

ČSN EN 61340-4-3 (346440)
Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv

ČSN CLC/TR 61340-5-2 (346440)
Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod

Další příbuzné normy

ČSN CLC/TR 61340-5-2 (346440)
Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod

ČSN EN 61340-2-1 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj

ČSN EN 61340-2-3 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje

ČSN EN 61340-3-1 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro model lidského těla (HBM)

ČSN EN 61340-3-2 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 3-2: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro strojový model (MM)

ČSN EN 61340-4-1 (346440)
Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah

ČSN EN 61340-4-3 (346440)
Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv

ČSN EN 61340-4-4 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)

ČSN EN 61340-4-6 (346440)
Elektrostatika - Část 4-6: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Náramky

ČSN EN 61340-4-7 (346440)
Elektrostatika - Část 4-7: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Ionizace

ČSN EN 61340-4-8 (346440)
Elektrostatika - Část 4-8: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Odstínění elektrostatického výboje - Sáčky

ČSN EN 61340-4-9 (346440)
Elektrostatika - Část 4-9: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Oděvy

ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 (346440)
Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky

ČSN EN 61340-5-3 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje

ČSN EN IEC 61340-4-3 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv

ČSN EN IEC 61340-4-4 ed. 3 (346440)
Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)

ČSN EN IEC 61340-4-5 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

ČSN EN IEC 61340-6-1 (346440)
Elektrostatika - Část 6-1: Potlačování elektrostatiky ve zdravotní péči - Obecné požadavky pro zdravotnická zařízení

ČSN IEC/TR 61340-1 (346440)
Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření