ČSN EN 62137 (359391) Zrušená norma

Zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti - Zkušební metody pro desky s plošnými spoji s povrchovou montáží pouzder FBGA, BGA, FLGA, LDA, SON a QFN s vývody typu plošné pole

ČSN EN 62137 Zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti - Zkušební metody pro desky s plošnými spoji s povrchovou montáží pouzder FBGA, BGA, FLGA, LDA, SON a QFN s vývody typu plošné pole
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní a evropská norma stanoví zkušební metody a pravidla pro vyhodnocování kvality a spolehlivosti desek, pájecích plošek, pájecích procesů a pájených spojů montovaných pájením přetavením pouzder s vývody typu plošné pole a pouzder s vývody na obvodu.
Tyto zkoušky trvalé odolnosti vůči mechanickému a tepelnému namáhání, vznikajícího v průběhu nebo po montáži diskrétních polovodičových součástek a integrovaných obvodů (v následujícím textu společně nazývané "polovodičové součástky") se používají zejména pro zařízení průmyslové a spotřební elektroniky.
Zkušební metoda uvedená v této normě je komplexní tím, že zahrnuje metody vyhodnocování montážních metod, podmínek montáže, desek s plošnými spoji, pájecích materiálů atd. Nestanoví metodu vyhodnocování pro jednotlivé polovodičové součástky.
Podmínky montáže, desky s plošným propojením, pájecí materiály atd. podstatně ovlivňují výsledky zkoušky uvedené v této normě. Z toho důvodu zkušební metoda popsaná v této normě nesmí být považována za jedinou použitelnou pro zaručení spolehlivosti montáže polovodičových součástek. Zkušební metoda není nutná, pokud nedošlo v důsledku jakýchkoliv zkoušek popsaných v této normě k žádnému namáhání (mechanickému nebo jinému).

Označení ČSN EN 62137 (359391)
Katalogové číslo 72726
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 2005
Datum účinnosti 1. 5. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963727264
Změny a opravy Z1 6.15t
Norma byla zrušena k 13. 11. 2017
a nahrazena ČSN EN 62137-4 (359391)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)