ČSN 73 5305 (735305) Aktuální vydání

Administrativní budovy a prostory

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje zásady pro navrhování administrativních budov a prostorů, komplexů budov nebo jejich částí, které obsahují prostory pro administrativní, koncepční a manažerskou činnost (dále jen administrativní činnost), pro navrhování stavebních úprav stávajících budov nebo jejich částí obsahujících tyto prostory a pro přestavby a změny v užívání ostatních budov nebo jejich částí, pokud se mění na administrativní budovy a prostory. V případě kulturních památek, objektů památkově chráněných a objektů v památkových rezervacích a jejich ochranných pásmech se zásady stanovené touto normou použijí pouze přiměřeně, a to tak, aby nebyly v rozporu s principy památkové ochrany a stanovisky orgánů památkové péče.
Norma se vztahuje na budovy a prostory :
- pro veřejnou správu budovy pro samosprávu budovy pro moc výkonnou budovy pro moc soudní
- pro administrativu související s výrobou, obchodem a službami
- pro peněžnictví (banky, pojišťovny, burzy)
- vědeckých a výzkumných institucí
- přenosových a informačních médií (telekomunikace včetně internetu, pošty, rozhlas, televize, redakce tištěných médií)
- univerzálně administrativní

Norma se vztahuje také na administrativní části multifunkčních budov. Norma se přiměřeně vztahuje na kancelářská pracoviště, která jsou součástí jiných pracovišť, provozů nebo jiných typů budov (např. pro zdravotnictví, vzdělávání, sport, průmysl, obchod, stravování, apod.). Též se přiměřeně vztahuje na hoteling (kancelářská pracoviště s vazbou na hotelové ubytování) a na domácí pracovny (kancelářská pracoviště s vazbou na byt nebo pracoviště jako součást bytu).

Označení ČSN 73 5305 (735305)
Katalogové číslo 72329
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2005
Datum účinnosti 1. 5. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963723297
Tato norma nahradila ČSN 73 5305 (735305) z ledna 1979
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 4301 (734301)
Obytné budovy

ČSN 73 3610 (733610)
Navrhování klempířských konstrukcí

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 53 05
  • ČSN 735305
  • ČSN 73 53 05 : 2005
  • ČSN 735305:2005
  • ČSN 73 5305:2005