ČSN 75 6261 (756261) Aktuální vydání

Dešťové nádrže

ČSN 75 6261 Dešťové nádrže
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 360 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví podmínky pro navrhování, provádění a provozování dešťových nádrží na stokových sítích měst a obcí jednotných a oddílných soustav a na dešťových stokových sítích oddílné soustavy průmyslových závodů či dopravních staveb. Norma vychází z ČSN 75 6101. Norma se nezabývá záchytnými nádržemi na splaškové stokové síti oddílné soustavy za účelem vyrovnávání maximálních přítoků splaškových odpadních vod do čistíren odpadních vod nebo před kapacitně nevyhovujícími úseky splaškové stokové sítě. Předmětem normy nejsou odlehčovací komory a separátory na stokové síti.

Označení ČSN 75 6261 (756261)
Katalogové číslo 69117
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2004
Datum účinnosti 1. 10. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963691176
Změny a opravy Oprava 1 9.06t
Tato norma nahradila ČSN 75 6261 (756261) z listopadu 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 75 6081 (756081)
Žumpy

ČSN 75 9010 (759010)
Vsakovací zařízení srážkových vod

ČSN 75 6551 (756551)
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

ČSN 75 5411 (755411)
Vodovodní přípojky

ČSN 75 6909 (756909)
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 62 61
  • ČSN 756261
  • ČSN 75 62 61 : 2004
  • ČSN 756261:2004
  • ČSN 75 6261:2004
foo