ČSN EN ISO 3887 (420449) Zrušená norma

Ocel - Stanovení hloubky oduhličení

ČSN EN ISO 3887 Ocel - Stanovení hloubky oduhličení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma uvádí definici oduhličení a specifikuje tři metody měření hloubky oduhličení u nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Jedná se o metodu metalografickou, metodu měření mikrotvrdosti a metodu přímého stanovení obsahu uhlíku chemickým nebo spektrometrickým rozborem. Metalografická metoda stanovení vychází ze skutečnosti, že snížení obsahu uhlíku se odrazí ve změně mikrostruktury. S rostoucím stupněm oduhličení oceli roste v objemu zkoumaného vzorku podíl feritu. Měření mikrotvrdosti metodou podle Vickerse nebo Knoopa se používá u zušlechtěných ocelí, kdy oduhličená oblast vykazuje nižší hodnoty měřené mikrotvrdosti. Metody měření mikrotvrdosti spočívají ve stanovení gradientu mikrotvrdosti na příčném výbrusu výrobku podél přímky kolmé k povrchu. Hloubka celkového oduhličení je definovaná jako vzdálenost od povrchu k místu, ve kterém se dosáhne tvrdosti jádra. Stanovení obsahu uhlíku chemickými metodami je založeno na určení gradientu obsahu uhlíku ve směru kolmém k povrchu. Jsou použitelné pro jakoukoliv strukturu oceli.

Označení ČSN EN ISO 3887 (420449)
Katalogové číslo 68243
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 2003
Datum účinnosti 1. 9. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963682433
Norma byla zrušena k 1. 9. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 3887 (420449)
Tato norma nahradila ČSN 42 0449 (420449) z listopadu 1978
Dostupnost skladem (tisk na počkání)