ČSN EN 1186-14 (647110)

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 14: Metody zkoušení pro "náhradní zkoušky" pro stanovení celkové migrace plastů určených pro styk s tukovými potravinami použitím zkušebního média isooktanu a 95% ethanolu

ČSN EN 1186-14 Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 14: Metody zkoušení pro "náhradní zkoušky" pro stanovení celkové migrace plastů určených pro styk s tukovými potravinami použitím zkušebního média isooktanu a 95% ethanolu
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma popisuje zkušební metody "náhradních zkoušek" používající těkavá zkušební média isooktan a 95% (objem/objem) vodný ethanol, pro stanovení celkové migrace z plastů určených pro styk s tukovými potravinami při všech teplotách a po jakoukoliv dobu. Tyto zkušební metody jsou vhodné pro různé vzorky plastů. Celková migrace netěkavých složek ze vzorku materiálu nebo předmětu z plastu do zkušebního média se stanovuje jako hmotnost netěkavého zbytku po odpaření zkušebního média následující po ponoření. Výběr zkušebních podmínek se stanoví podle podmínek použití, viz kapitoly 6 a 7 EN 1186-1:2002.
Zkušební vzorky o ploše přibližně 1 dm2, viz kapitola 9 EN 1186-1:2002, se ponoří do zkušebního média při dobách a teplotách vybraných z předepsané řady. Na konci doby zkoušení se každý zkušební vzorek ze zkušebního média vyjme. Zkušební médium z každé zkoušky se odpaří do sucha, hmotnost netěkavého zbytku se stanoví gravimetricky a vyjádří v miligramech na decimetr čtvereční plochy povrchu zkušebního vzorku. Celková migrace se zaznamenává jako průměr ze tří stanovení u jednotlivých zkušebních vzorků.

Označení ČSN EN 1186-14 (647110)
Katalogové číslo 67401
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2003
Datum účinnosti 1. 7. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963674018
Tato norma nahradila ČSN P ENV 1186-14 (647110) z října 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1186-1 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 1: Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro stanovení celkové migrace

ČSN EN 1186-10 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 10: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje (modifikovaná metoda pro případy, kdy se projeví neúplná extrakce olivového oleje)

ČSN EN 1186-11 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 11: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do směsi syntetických triglyceridů označených izotopem uhlíku ¹⁴C

ČSN EN 1186-12 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 12: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace za nízkých teplot

ČSN EN 1186-13 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 13: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace za vysokých teplot

ČSN EN 1186-15 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 15: Alternativní metody zkoušení migrace do tukových simulantů rychlou extrakcí do isooktanu a/nebo 95% ethanolu

ČSN EN 1186-2 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 2: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje při celkovém ponoření

ČSN EN 1186-3 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin při celkovém ponoření

ČSN EN 1186-4 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 4: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje pomocí migrační cely

ČSN EN 1186-5 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 5: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí migrační cely

ČSN EN 1186-6 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 6: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje pomocí vaku

ČSN EN 1186-7 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 7: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí vaku

ČSN EN 1186-8 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 8: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje naplněním předmětu

ČSN EN 1186-9 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 9: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů naplněním předmětu