ČSN EN 1186-15 (647110)

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 15: Alternativní metody zkoušení migrace do tukových simulantů rychlou extrakcí do isooktanu a/nebo 95% ethanolu

ČSN EN 1186-15 Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 15: Alternativní metody zkoušení migrace do tukových simulantů rychlou extrakcí do isooktanu a/nebo 95% ethanolu
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje dvě alternativní metody zkoušení, ve smyslu zkoušky extrakce při "drastičtějších podmínkách zkoušení", pro stanovení celkové migrace do tukových simulantů potravin. Metoda A je založena na stanovení extrakce migračních složek z plastů určených pro styk s potravinami při celkovém ponoření do nepolárního isooktanu a/nebo polárního ethanolu. Typ rozpouštědla závisí na polaritě obalového materiálu. Podle výsledků dosažených touto metodou (viz [1], [2], [ 3], [4], [5]) a se zřetelem k fyzikálně chemickým vlastnostem, je dosažená účinnost extrakce rovna nebo vyšší než výsledky celkové migrace získané za zkušebních podmínek 10 dnů při 40 °C, 2 hod při 70 °C, 1 hod při 100 °C, 30 min při 121 °C a 30 min při 130 °C. K zajištění pokud možno co nejúplnější extrakce potenciálních migrantů je nutná silná interakce např. botnání vzorku při extrakci rozpouštědlem. Pro tento účel se používá isooktan jako extrakční rozpouštědlo pro materiály a výrobky z plastů obsahující pro styk s potravinami nepolární vrstvy, jako jsou polyolefíny. U zkušebních vzorků vyrobených z polárních plastů jako jsou polyamid a polyethylentereftalát se používá 95 % (objem/objem) vodný ethanol. U polystyrenů, měkčeného polyvinylchloridu a dalších polymerů, u nichž jejich identifikace nebo polarita není jasná, se provádí dvě paralelní zkoušky extrakce s použitím obou rozpouštědel a uvažuje se vyšší hodnota za odpovídající výsledek Migrační složky extrahované ze vzorku plastu se stanovují jako hmotnost netěkavého zbytku po odpaření rozpouštědla následující po ponoření. Zkušební vzorky o ploše alespoň 1 dm2 (je uvažována jedna strana) se ponoří do extrakčního rozpouštědla při teplotě 40 °C nebo 50 °C po dobu 24 hod a poté se vyjmou. Extrakční rozpouštědlo se odpařuje do sucha, hmotnost netěkavého zbytku se stanovuje gravimetricky a vyjadřuje se v miligramech na decimetr čtvereční plochy povrchu zkušebního vzorku. Stanovená hodnota se porovná s oficiálním limitem celkové migrace EU, přičemž se bere v úvahu analytická tolerance této metody (± 1mg/dm2).

Označení ČSN EN 1186-15 (647110)
Katalogové číslo 67400
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2003
Datum účinnosti 1. 7. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963674001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1186-1 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 1: Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro stanovení celkové migrace

ČSN EN 1186-10 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 10: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje (modifikovaná metoda pro případy, kdy se projeví neúplná extrakce olivového oleje)

ČSN EN 1186-11 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 11: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do směsi syntetických triglyceridů označených izotopem uhlíku ¹⁴C

ČSN EN 1186-12 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 12: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace za nízkých teplot

ČSN EN 1186-13 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 13: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace za vysokých teplot

ČSN EN 1186-14 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 14: Metody zkoušení pro "náhradní zkoušky" pro stanovení celkové migrace plastů určených pro styk s tukovými potravinami použitím zkušebního média isooktanu a 95% ethanolu

ČSN EN 1186-2 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 2: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje při celkovém ponoření

ČSN EN 1186-3 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin při celkovém ponoření

ČSN EN 1186-4 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 4: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje pomocí migrační cely

ČSN EN 1186-5 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 5: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí migrační cely

ČSN EN 1186-6 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 6: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje pomocí vaku

ČSN EN 1186-7 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 7: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí vaku

ČSN EN 1186-8 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 8: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje naplněním předmětu

ČSN EN 1186-9 (647110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 9: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů naplněním předmětu