ČSN 07 0620 (070620)

Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů

Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro konstrukci a výstroj stabilních a převozných parních kotlů a horkovodních kotlů, ve kterých přetlak pracovní látky je vyšší než 0,07 MPa nebo teplota pracovní látky je vyšší než 115°C, s výjimkou elektrických kotlů, lodních kotlů, pojízdných silničních kotlů a kotlů na lokomotivách a jiných železničních vozidlech, nad kterými vykonává dozor federální ministerstvo dopravy. (Dále je podrobněji specifikováno jak postupovat v případech, kdy přede dnem účinnosti rozpracované kotle neodpovídají normě.) Norma je obsáhlým technickým bezpečnostním předpisem (521 čl. - 76 stran). Jsou jí řešeny jak technické, tak i bezpečnostní otázky, a to zejména v části IV (tlakoměry, vodoznaky, pojistné ventily, uzavírací a vypouštěcí zařízení) a v části V (plošiny, ochozy, odpopílkovací zařízení) a další. Oproti starému vydání je norma rozšířena a zcela přepracována. ČSN 07 0620 byla schválena 1.3.1977 a nabyla účinnosti od 1.5.1978. Nahradila ČSN 07 0620 z r.1964. "Změnou a)-2/1983 se s účinností od 1.5.1983 stanovuje v normě nový text čl. 520 o samočinném zastavení přívodu paliva k hořákům.
"Změnou b)-10/1985" se s účinností od 1.1.1986 vypouští čl. 92 a 93, které nahradila ČSN 07 0270.
"Změnou 3)-4/1994" se s účinností od 1.5.1994 mění znění čl.198.

Označení ČSN 07 0620 (070620)
Katalogové číslo 6565
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 3. 1977
Datum účinnosti 1. 5. 1978
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A5
EAN kód 8590963065656
Změny a opravy Za 2.83, Zb 10.85, Z3 4.94
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 07 0710 (070710)
Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů

ČSN 07 0622 (070622)
Výroba parních a horkovodních kotlů

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 07 06 20
  • ČSN 070620
  • ČSN 07 06 20 : 1977
  • ČSN 070620:1977
  • ČSN 07 0620:1977
foo