ČSN 07 0010 (070010)

Základní parametry a výkony pro parní kotle stabilní

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro parní kotle stabilní, projektované po 1.7.1967, s jmenovitým tlakem páry od 8,5 kp.cm-2 do 259 kp.cm-2 s jmenovitou teplotou přehřáté páry do 570 °C a s jmenovitým výkonem od 0,4 t.h-1. Norma se nevztahuje na kotle pro odpadní teplo a pro kotle pro zvláštní účely. Norma stanoví řadu jmenovitých výkonů a odpovídající řadu jmenovitých hodnot základních parametrů, určených k dodržování při trvalém provozu kotle, a to jak co do jejich velikosti, tak co do jejich doby trvání. Ustanovení o udržování základních parametrů na jmenovitých hodnotách a o dovolených odchylkách musí být včleněna do provozních předpisů parního kotle. ČSN 07 0010 byla schválena 18.1.1967 a nabyla účinnosti od 1.7.1967. Nahradila ČSN 07 0010 z 12.12.1960.
"Změnou a)-4/1984" se s účinností od 1.1.1985 v normě vypouští čl. 21 a tab. protože jsou nahrazeny ČSN 07 0020 z r.1983.

Označení ČSN 07 0010 (070010)
Katalogové číslo 6535
Cena 125 Kč125
Datum schválení 18. 1. 1967
Datum účinnosti 1. 7. 1967
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963065359
Změny a opravy Za 4.84
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 07 00 10
  • ČSN 070010
  • ČSN 07 00 10 : 1967
  • ČSN 070010:1967
  • ČSN 07 0010:1967