ČSN 07 0624 (070624)

Montáž kotlů a kotelních zařízení

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro montáž parních a horkovodních kotlů stabilních, ve kterých je přetlak pracovní látky vyšší než 0,07 MPa nebo teplota pracovní látky je vyšší než 115°C, s výjimkou elektrických kotlů. Účelem normy je stanovit základní požadavky na montáž, její kontrolu, stavební a první tlakovou zkoušku. Je upozorněno, že veškeré práce je nutno provádět v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví a s předpisy o protipožární ochraně. Všechny články normy podrobně rozvádějí jak technicko-organizační, tak i bezpečnostní požadavky, popř. se odvolávají na jiné platné normy a předpisy, především bezpečnostní. ČSN 07 0624 byla schválena 10.9.1979 a nabyla účinnosti od 1.7.1980. Nahradila ČSN 07 0624 z r.1967.
"Změnou a)-6/1988" se s účinností od 1.8.1988 mění v tab. na str. 12 text 6. odstavce.

Označení ČSN 07 0624 (070624)
Katalogové číslo 6385
Cena 230 Kč230
Datum schválení 10. 9. 1979
Datum účinnosti 1. 7. 1980
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963063850
Změny a opravy Za 6.88
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 07 0703 (070703)
Kotelny se zařízeními na plynná paliva

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 07 06 24
  • ČSN 070624
  • ČSN 07 06 24 : 1979
  • ČSN 070624:1979
  • ČSN 07 0624:1979
foo