ČSN EN ISO 10075-2 (833572)

Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži - Část 2: Zásady projektování

ČSN EN ISO 10075-2 Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži - Část 2: Zásady projektování
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část normy ISO 10075 obsahuje doporučení pro projektování pracovních systémů včetně návrhu zadání a zařízení a projektování pracovního místa i pracovních podmínek s ohledem na mentální pracovní zátěž a její účinky, tak jak je specifikováno v ISO 10075. Týká se vhodného projektování práce a využití lidských kapacit, s cílem zajistit optimální pracovní podmínky s ohledem na zdraví a bezpečnost, pohodlí, výkon a efektivnost práce a rovněž s cílem zabránit přetížení i nevytížení tak, aby se omezily zhoršující účinky popisované v ISO 10075. Mentální pracovní zátěž je důsledkem komplexní interakce individuálních, technických, organizačních a sociálních faktorů. Osobní, technické a organizační faktory a vlivy jejich interakcí musí být tedy brány v úvahu při projektování pracovních systémů. Tato část ISO 10075 však zahrnuje pouze návrh technických a organizačních faktorů a netýká se problematiky výběru, výcviku či sociálních faktorů. Tato část ISO 10075 poskytuje doporučení pro projektování systémů. Nezabývá se problematikou měření mentální zátěže nebo jejích účinků. Tato část ISO 10075 se vztahuje ke všem druhům lidských pracovních aktivit (viz ISO 10075), nejen těch, které by byly popisovány jako poznávací nebo mentální úkoly v omezeném smyslu, ale i těch, které jsou spojeny s primární fyzickou pracovní zátěží. Tato část ISO 10075 se tedy týká všech, kteří mají co činit s projektováním a využíváním pracovních systémů, například projektantů systémů a zařízení, představitelů zaměstnanců a zaměstnavatelů. Tato část ISO 10075 je použitelná v projektování nových pracovních systémů i při rekonstrukci stávajících systémů, v nichž dochází k podstatným změnám.

Označení ČSN EN ISO 10075-2 (833572)
Katalogové číslo 60577
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 2000
Datum účinnosti 1. 12. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963605777
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10075-1 (833572)
Ergonomické zásady týkající se duševní práce - Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice

ČSN EN ISO 10075-3 (833572)
Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži - Část 3: Zásady a požadavky vztahující se k metodám měření a hodnocení mentální pracovní zátěže

foo