ČSN 75 0176-1 (750176) Zrušená norma

Jakost vod - Názvosloví mikrobiologie vody - Část 1: Základní termíny

ČSN 75 0176-1 Jakost vod - Názvosloví mikrobiologie vody - Část 1: Základní termíny
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ČSN 75 0176 uvádí jen základní termíny a jejich definice používané v mikrobiologii vody. Za pozornost stojí tyto: Čl. 168: Enterotoxikóza, střevní toxikóza - onemocnění trávicího ústrojí vyvolané toxiny některých organismů, které se nazývají souborným názvem enterotoxiny, klinicky se projevuje jako typické bakteriální otravy z potravin, jsou charakteristické krátkou inkubační dobou (1h až 6h), úporným zvracením a průjmy, zvýšená teplota většinou chorobu nedoprovází, onemocnění trvá obvykle 24h. Čl. 233: Hygiena - lékařský obor zabývající se vlivem životních a pracovních podmínek na zdraví člověka, formuluje vědecky podložené zásady pro život a práci člověka, které omezují rizika poškození zdraví faktory životního prostředí, jeden z nejdůležitějších oborů platí lékařství, který hledá vhodné cesty prevence a spolehlivé ochrany lidského zdraví, hygiena obecná se zabývá zákonitostmi vztahu mezi člověkem a prostředím, hygiena komunální sleduje životní podmínky a jejich vliv na zdraví člověka, hygiena potravin a vody je systém opatření podléhající kontrole veřejných institucí, její význam stoupá s rozvojem hromadné výroby potravin a rozvodu pitné vody, hygienická služba se především zaměřuje na nezávadnost potravin a vody (nepřítomnost patogenních mikroorganismů a jejich toxinů, nepřítomnost těžkých kovů, pesticidů a jiných látek poškozujících zdraví člověka). Čl. 567: Toxicita - účinek toxických (jedovatých) látek na organismus, stanovuje se pomocí testů toxicity, jimiž se dá kvantitativně určit účinek jednotlivých toxických látek, rozeznává se: - akutní toxicita: jednorázový účinek jedu, který se projeví do 48 h po aplikaci, - chronická toxicita: účinek, který se projeví až po měsících či letech po podání jedu, - subakutní toxicita: opakovaný účinek jedu projevující se až po měsících či letech. Čl. 568: Toxikologie: věda o jedech a jejich účincích, odvětví farmakologie. Česky, anglicky a německy je uvedeno názvosloví. Česky je definováno 610 hesel. Dále norma uvádí informativní Přílohy A a B. ČSN 75 0176-1 byla vydána v květnu 2000.

Označení ČSN 75 0176-1 (750176)
Katalogové číslo 58517
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 5. 2000
Datum účinnosti 1. 6. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8590963585178
Norma byla zrušena k 1. 1. 2015
a nahrazena ČSN 75 0176 (750176)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 75 0176 (750176)
Kvalita vod - Názvosloví mikrobiologie vody

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 750176-1
  • ČSN 75 01 76-1