ČSN EN 12063 (731041)

Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové stěny

ČSN EN 12063 Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové stěny
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12063:1999. Evropská norma EN 12063:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje požadavky, doporučení a informace týkající se provádění trvalých nebo dočasných konstrukcí štětových stěn odpovídajících článku 2.4 ENV 1991-1:1994. (v ČR zavedena jako ČSN P ENV 1991-1 (73 0035)) a dále týkající se manipulace se zařízením a materiálem. Nestanovuje požadavky a doporučení k instalaci specifických částí konstrukce, jako je kotvení a piloty, které jsou zahrnuty v jiných normách. Norma platí pouze pro ocelové štětové stěny, kombinované stěny a stěny z dřevěných štětovic. Složené konstrukce jako např. záporové stěny a štětové stěny v kombinaci se stříkaným betonem nejsou předmětem této normy. Za pozornost stojí ustanovení usměrňující ochranu zdraví jak podle mezinárodních, tak také národních předpisů. Konkrétně např. v kapitole 11 - Zvláštní požadavky, tyto články: 11.1.1 - Bezpečnost práce: Během provádění konstrukcí štětových stěn musí být dodržovány evropské a národní normy, specifikace nebo požadavky příslušných orgánů týkající se bezpečnosti práce.11.3 - Omezení hlučnosti: Musí být přijata speciální opatření k omezení zatížení hlukem pod hranice předepsané mezinárodními nebo národními předpisy. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Informace nutné k provádění štětových stěn, kapitolu 5 - Průzkum staveniště, kapitolu 6 - Materiály a výrobky, kapitolu 7 - Předpoklady pro navrhování, kapitolu 8 - Provádění konstrukcí ze štětových stěn, kapitolu 9 - Dohled, zkoušení a monitoring, kapitolu 10 - Protokoly a kapitolu 11 - Zvláštní požadavky. Norma dále obsahuje ještě informativní Přílohy A, B, C, D, E, F, a G. ČSN EN 12063 (73 1041) byla vydána v březnu 2000.

Označení ČSN EN 12063 (731041)
Katalogové číslo 58341
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 3. 2000
Datum účinnosti 1. 4. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8590963583419
Dostupnost skladem (tisk na počkání)