ČSN EN 144-2 (832280) Zrušená norma

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily lahví na plyny - Část 2: Závitové spojení na výstupu

ČSN EN 144-2 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily lahví na plyny - Část 2: Závitové spojení na výstupu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 144-2:1998. Evropská norma EN 144-2:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma platí pro závitové spojení mezi ventilem lahví na plyny a redukčním ventilem pro ochranné prostředky dýchacích orgánů s výjimkou zařízení pro potápění s dýchatelným vzduchem, kyslíkem nebo směsí kyslík/dusík. Stanoví rozměry a úchylky pro spojení, užívané pro ochranné prostředky dýchacích orgánů. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Závitové spojení pro výstup z ventilu pro dýchatelný vzduch, kyslík a směs kyslík/dusík a kapitolu 4 - Značení. Norma dále uvádí informativní Přílohy A a ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU 89/686/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je ( jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy (viz tabulka ZA.1) podporují splnění podstatných požadavků uvedených v Příloze II, Směrnice EU 89/686/EHS. Shoda s uvedenými ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 144-2 (83 2280) byla vydána v říjnu 1999.

Označení ČSN EN 144-2 (832280)
Katalogové číslo 56681
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1999
Datum účinnosti 1. 11. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963566818
Norma byla zrušena k 1. 12. 2018
a nahrazena ČSN EN 144-2 (832280)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 144-1 (832280)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových lahví - Část 1: Vstupní připojení

ČSN EN 144-3 (832280)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily lahví na plyny - Část 3: Závitové spojení na výstupu pro plyny Nitrox a kyslík určené k potápění