ČSN 34 7409 (347409) Zrušená norma

Systém značení kabelů a vodičů

ČSN 34 7409 Systém značení kabelů a vodičů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tento harmonizační dokument podrobně popisuje systém značení pro harmonizované silové kabely a šňůry jmenovitého napětí do 450/750 V včetně. Zahrnuje pouze harmonizované kabely a šňůry (nebo Uznané národní typy - podle POZNÁMKY). POZNÁMKA - Použití systému pro Uznané národní typy kabelů a šňůr je dovoleno CENELEC/TC20 za předpokladu, že se tyto typy značí "A" (podle Tabulky 1a).

Označení ČSN 34 7409 (347409)
Katalogové číslo 56217
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1999
Datum účinnosti 1. 7. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963562179
Změny a opravy Z1 2.07t, Z2 6.21t
Norma byla zrušena k 31. 8. 2023
a nahrazena ČSN 34 7409 ed. 2 (347409)
Tato norma nahradila ČSN 34 7409 (347409) z ledna 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 34 74 09
  • ČSN 347409
  • ČSN 34 74 09 : 1999
  • ČSN 347409:1999
  • ČSN 34 7409:1999
foo