ČSN EN 752-7 (756110) Zrušená norma

Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 7: Provoz a údržba

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 752-7:1998. Evropská norma EN 752-7:1998 má status české technické normy. Sestává z těchto sedmi částí: Část 1 - Všeobecně a definice, Část 2 - Požadavky, Část 3 - Navrhování, Část 4 - Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí, Část 5 - Sanace, Část 6 - Čerpací stanice a Část 7 - Údržba a provoz. Tato sedmá část evropské normy (ČSN) EN 752 je určena pro systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou provozovány především jako gravitační, od místa, kde odpadní vody opouštějí budovu popř. dešťový svod ze střechy, nebo kde vtékají do dešťové vpusti, až po místo, kde vytékají do čistírny odpadních vod nebo do vodního recipientu. Stoky a kanalizační přípojky pod budovou jsou do systému zahrnuty, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace budovy. Tato sedmá část evropské normy stanovuje zásady pro údržbu a provoz systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a a definice, kapitolu 4 - Zdroje doplňujících informací, kapitolu 5 - Všeobecně, kapitolu 6 - Plánování provozu a údržby, kapitolu 7 - Požadavky na provozní záznamy, kapitolu 8 - Průzkum závad provozu, kapitolu 9 - Pracovní postupy, kapitolu 10 - Odbornost obsluhy a kapitolu 11 - Bezpečnost a ochrana zdraví. Tato poslední kapitola v podstatě jen vypočítává požadavky, jichž je třeba dbát, aniž by normalizovala konkrétní způsoby řešení. Je však podstatně podrobnější, než obdobná kapitola z ČSN EN 752-6. Zabývá se i organizačními opatřeními (zodpovědnost, školení), i problematikou nebezpečných chemických látek, používaných při rekonstrukcích. Dále norma uvádí informativní Přílohu A a informativní Národní Přílohu NA, která navazuje na přílohu A, pokud jde o stav v České republice. ČSN EN 752-7 (75 6110) byla vydána v červnu 1999.

Označení ČSN EN 752-7 (756110)
Katalogové číslo 55734
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 1999
Datum účinnosti 1. 7. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963557342
Norma byla zrušena k 1. 8. 2008
a nahrazena ČSN EN 752 (756110)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 752 (756110)
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému