ČSN 68 4064 (684064)

Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Příprava tlumivých roztoků

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 808-77 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnily dva články, a to: Čl. 01 podle které je je třeba při přípravě tlumivých roztoků dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy a čl. 02, který upozorňuje na tlumivé roztoky, které jsou zároveň žíravinami. Kromě toho se doplňují informační údaje kde je je připomenuta povinnost organizací vypracovat pro pracoviště, kde se provádí příprava tlumivých roztoků pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. (Tato povinnost vyplývá - s ohledem na stav platný od r.1990 - z ustanovení § 273 odst. 2) zákoníku práce a není ji třeba v technické normě opakovat.) Norma platí pro přípravu pracovních tlumivých roztoků nejčastěji používaných při rozborech. Jsou normalizovány všeobecné a technické požadavky na přípravu 14 základních a pracovních tlumivých roztoků a roztoků o určitém pH. ČSN 68 4064 byla schválena 31.3.1979 a nabyla účinnosti od 1.12.1979. Nahradila část II ČSN 68 4062 z 23.9.1963.

Označení ČSN 68 4064 (684064)
Katalogové číslo 5165
Cena 340 Kč340
Datum schválení 31. 3. 1979
Datum účinnosti 1. 12. 1979
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A5
EAN kód 8590963051659
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 68 40 64
  • ČSN 684064
  • ČSN 68 40 64 : 1979
  • ČSN 684064:1979
  • ČSN 68 4064:1979