ČSN EN 1264-2 (060315) Aktuální vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami

ČSN EN 1264-2 Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma EN 1264-2 specifikuje teplovodní podlahové otopné soustavy. Použití normy EN 1264-5 vyžaduje předchozí použití normy EN 1264-2. EN 1264-5 specifikuje přepočet tepelného výkonu podlahových otopných soustav stanoveného v EN 1264-2 na tepelný výkon otopných ploch zabudovaných do stěn a stropů a na tepelný výkon chladicích ploch zabudovaných do podlah, stěn a stropů. Norma EN 1264-2 specifikuje okrajové podmínky a zkušební metody pro stanovení tepelného výkonu teplovodních podlahových otopných soustav v závislosti na teplotním rozdílu mezi otopnou látkou a místností. Výsledky zkoušky, vyjádřené v závislosti na dalších parametrech, jsou jmenovitý měrný tepelný výkon a související jmenovitý teplotní rozdíl mezi otopnou látkou a místností, jakož i pole charakteristických křivek znázorňující vztah mezi měrným tepelným výkonem a teplotním rozdílem mezi otopnou látkou a místností. Řada norem EN 1264 uvádí pokyny pro zabudované velkoplošné otopné a chladicí soustavy instalované v obytných i nebytových budovách (např. v kancelářských, veřejných, komerčních a průmyslových budovách) a zaměřuje se na soustavy instalované za účelem zajištění tepelné pohody. Řada norem EN 1264 uvádí pokyny pro otopné a chladicí soustavy pracující s vodou, zabudované do povrchů, které jsou součástí obálky místnosti, která má být vytápěna nebo chlazena. Rovněž specifikuje použití jiných teplonosných látek než je voda, je-li to vhodné. Soustavy uvedené v řadě norem EN 1264 jsou připevněny k základní stavební konstrukci povrchů tvořících obálku budovy, instalované přímo nebo pomocí upevňovacích prvků. Řada norem EN 1264 se nevztahuje na stropní soustavy umístěné v závěsných stropních konstrukcích s navrženou otevřenou vzduchovou mezerou mezi soustavou a stavební konstrukcí, která umožňuje tepelně vyvolanou cirkulaci vzduchu. Tepelný výkon takových soustav lze stanovit podle řady norem EN 14037 a EN 14240.

Označení ČSN EN 1264-2 (060315)
Katalogové číslo 516241
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 2022
Datum účinnosti 1. 1. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135162413
Tato norma nahradila ČSN EN 1264-2 (060315) z listopadu 2021
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1264-1 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky

ČSN EN 1264-3 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování

ČSN EN 1264-4 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace

ČSN EN 1264-5 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Stanovení tepelného výkonu stěnového a stropního vytápění a podlahového, stěnového a stropního chlazení

foo