ČSN 68 1504 (681504) Zrušená norma

Kosmetické výrobky. Emulzní přípravky. Společná ustanovení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro kosmetické krémy, pleťové masky, pleťová mléka a popřípadě další výrobky s deklarovanými léčivými účinky, které podléhají zvláštnímu schválení ministerstva zdravotnictví. Výjimky z ustanovení čl. 18 e) /datum výroby na obalech/ povoluje Státní zkušebna 244 (Státní obchodní inspekce, Bratislava, Prievozská 32). Hygienicky nejdůležitější jsou ustanovení v části II., kde jsou specifikovány zdravotně hygienické požadavky na suroviny, smyslové ohodnocení, bakteriologickou ( mikrobiologickou) čistotu a konečně (čl. 5) i to, že "Emulzní přípravky ... smějí působit pouze místně a nesmějí celkově farmakologicky ovlivňovat organismus. Musí mít složení, které při náležitém použití nevyvolá zdravotní poškození a dráždění normálně citlivé pokožky". Největší část normy obsahuje normalizované zkušební metody, jimiž nejsou prověřovány vlastnosti, významné z hlediska ochrany zdraví. V tomto smyslu viz směrnice č. 32/1970 sb. Hyg. předp., resp. č. 13/1974 Vest, MZ SSR, o hygienických požadavcích na kosmetické výrobky, čisticí prostředky kožní a potřeby intimní osobní hygieny. ČSN 68 1504 byla schválena 31.3.1976 a nabyla účinnosti od 1.3.1978. Nahradila z ČSN 68 1501 z 11.10.1961 ta ustanovení, která se týkají kosmetických emulzních přípravků.

Označení ČSN 68 1504 (681504)
Katalogové číslo 5157
Cena 190 Kč190
Datum schválení 31. 3. 1976
Datum účinnosti 1. 3. 1978
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963051574
Změny a opravy Za 2.91
Norma byla zrušena k 1. 11. 2023
a nahrazena ČSN 68 1504 (681504)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 68 15 04
  • ČSN 681504
  • ČSN 68 15 04 : 1976
  • ČSN 681504:1976
  • ČSN 68 1504:1976
foo