ČSN EN 1515-4 (131501) Aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 4: Výběr šroubů a matic pro zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 2014/68/EU

ČSN EN 1515-4 Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 4: Výběr šroubů a matic pro zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 2014/68/EU
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 360 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument platí pro volbu šroubů pro přírubové spoje na zařízeních, která podléhají směrnici o tlakových zařízeních 2014/68/EU.
Stanovuje normy a dodatečné požadavky na rozměry, materiálové vlastnosti a technické podmínky dodávky šroubů.
POZNÁMKA 1 - Podložky nepatří do rozsahu platnosti tohoto dokumentu.
Výběr je založen na běžně používaných šroubových spojích. Pokrývá běžné teplotní rozsahy obecných provozních podmínek přírub.
Při výběru šroubů podle tohoto dokumentu je důležité vzít v úvahu podmínky prostředí a další parametry, včetně typu kapalin, nebezpečí koroze, provozu v kyselém prostředí, selhání křehnutí při nízké teplotě a relaxace při zvýšených teplotách.
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout výběr nejčastěji používaných typů šroubů a kombinací materiálů šroubů.
Není záměrem specifikovat všechny možné aplikace, ale poskytnout vodítko k nejběžnějším aplikacím. Například aplikační limity pro materiál v oblasti dotvarování nejsou v tomto dokumentu výslovně zahrnuty. Pokud materiálová norma poskytuje mechanické vlastnosti pro rozsah dotvarování, je příslušná reference uvedena v tabulce 3.
POZNÁMKA 2 - Speciální služby a podmínky prostředí mohou vyžadovat aplikaci povlaků. O tom může rozhodnout kupující. V závislosti na použitém povlaku může být požadováno ověření teplotních rozsahů uvedených v tabulce 3 a tabulce 4.
POZNÁMKA 3 - V příloze B jsou typy šroubů a kombinace materiálů šroubů podle běžně používaných národních norem jiných než uvedených v tabulce 2, tabulce 3 a tabulce 4.

Označení ČSN EN 1515-4 (131501)
Katalogové číslo 514103
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2022
Datum účinnosti 1. 6. 2022
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135141036
Změny a opravy Oprava 1 3.23t
Tato norma nahradila ČSN EN 1515-4 (131501) z října 2021
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1515-1 (131501)
Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 1: Výběr šroubů a matic

ČSN EN 1515-2 (131501)
Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 2: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením PN

ČSN EN 1515-3 (131501)
Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 3: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením Class

foo