ČSN EN ISO 7250-1 (833506) Aktuální vydání

Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů

ČSN EN ISO 7250-1 Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument obsahuje popis antropometrických měření, která lze použít jako základ pro srovnání skupin obyvatelstva a pro vytvoření antropometrických databází (viz ISO 15535). Základní přehled rozměrů uvedený v tomto dokumentu má sloužit jako vodítko pro ergonomy, kteří jsou povinni určit skupiny obyvatelstva a uplatnit své znalosti při geometrickém navrhování míst, kde lidé pracují a žijí. Kromě toho tento přehled slouží jako základ pro vyjmutí jedno a dvourozměrných měření z trojrozměrných skenů (uvedených v ISO 20685). Tento přehled slouží jako návod, jak provádět antropometrická měření, a také poskytuje ergonomům a návrhářům anatomické a antropometrické informace a principy měření, které použijí při řešení návrhů.
Tento dokument je určen k použití společně s národními nebo mezinárodními předpisy a dohodami pro zajištění souladu při určování skupin obyvatelstva a pro umožnění srovnání antropometrických údajů mezi členskými orgány. Při různých použitích se předpokládá, že se tento základní přehled doplní o další specifická měření. Příloha A ukazuje shodu mezi zde popsanými rozměry a jejich použitím v ISO 14738 a ISO 15534.

Označení ČSN EN ISO 7250-1 (833506)
Katalogové číslo 512373
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 7. 2021
Datum účinnosti 1. 8. 2021
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135123735
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 7250-1 (833506) z dubna 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo