ČSN EN 17067 (476005) Aktuální vydání

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky na rádiové dálkové ovládače

ČSN EN 17067 Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky na rádiové dálkové ovládače
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje společné i specifické požadavky na stroj na bezdrátové ovládací systémy pro použití s následujícími lesnickými stroji.
- lesnické lanové navijáky podle ISO 19472, navijáky pro štípače polen;
- samojízdné lesnické strojní zařízení podle EN ISO 11850 (stroje pro kácení, přibližování a odvětvování, vyvážeče, nakládače kmenů, přibližovače, víceúčelové stroje, těžební stroje, mulčovače a víceúčelové stroje těchto konstrukčních typů, jak je popsáno v ISO 6814); poslední část normy stanovuje základní požadavky na funkci řízení stroje;
- mobilní lanovky pro těžbu dřeva odpovídající EN 16517;
- štípače polen a kombinované štípače polen podle EN 609-1:2016, 5.9.2.1, štěpkovací stroje podle EN 13525 a štěpkovací stroje s mechanickým plnicím systémem pro výrobu štěpky a štěpkovací/drticí stroje;
- lesnické nakládače a podobná zařízení, která se používají na samojízdných strojních zařízeních a přívěsech pro lesnictví podle EN ISO 11850 a, jak je uvedeno výše, pro přepravu dřeva, nakládku dřeva, nakládku lesnických komodit nebo lesnických produktů a také pro manipulaci a uspořádání těžebních strojů, přídavných zařízení k těžbě, strojů pro kácení a přibližování, přídavných zařízení, pilových hlav, kombinace pily s břemenem nebo bez břemene nebo podobných zařízení a strojů, pokud se na ně nevztahuje EN 12999. Lesnické nakládače mohou být součástí lesnického stroje, na kterém jsou namontovány.
Tento dokument se zabývá významnými nebezpečími (uvedenými v příloze ZA), nebezpečnými situacemi a událostmi, souvisejícími s bezdrátovými ovládacími systémy používanými s výše uvedenými specifickými lesnickými stroji, pokud jsou používány, jak je předpokládáno výrobcem a za podmínek předvídatelného nesprávného použití.
POZNÁMKA - Obecné požadavky na bezdrátové ovládače strojního zařízení jsou uvedeny v EN 62745 a vztahují se na bezdrátové ovládací systémy lesnických strojů.
Tento dokument se zabývá pouze dálkovým ovládáním strojů. Opatření (ochranná) ke snížení rizika týkající se činností prováděných strojem jsou stanovena v příslušných normách pro stroj.
Tento dokument neplatí na bezdrátové ovládací systémy pro lesnické stroje vyrobené před datem jeho vydání

Označení ČSN EN 17067 (476005)
Katalogové číslo 510641
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 2020
Datum účinnosti 1. 9. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135106417
Tato norma nahradila ČSN EN 17067 (476005) z září 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo