ČSN ISO 248-2 (621124) Aktuální vydání

Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 2: Termogravimetrické metody za použití automatického analyzátoru s infračerveným sušením

ČSN ISO 248-2 Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 2: Termogravimetrické metody za použití automatického analyzátoru s infračerveným sušením
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument uvádí dvě termogravimetrické metody stanovení obsahu vlhkosti a obsahu ostatních těkavých látek v surových kaučucích za použití automatického analyzátoru s infračerveným sušením.
Tyto metody lze použít ke stanovení obsahu těkavých látek u syntetických kaučuků (SBR, NBR, BR, IR, CR, IIR, halogenovaných IIR a EPDM) uvedených v ISO 1629 a u různých typů surového kaučuku jako jsou balíky, bloky, úlomky, pelety, drť, prášek a desky. Tyto metody je také možné použít i na jiné surové kaučuky, ale pouze pokud se prokáže, že změna hmotnosti je způsobena pouze ztrátou původní těkavé látky a ne degradací kaučuku.
Metody nejsou použitelné pro surové kaučuky, které je nutné homogenizovat podle ISO 1795.
Metoda použití horkých válců a sušárny podle ISO 248-1 a metody uvedené v tomto dokumentu nemusí poskytovat shodné výsledky. Postup A metody sušení v sušárně podle ISO 248-1:2011 je proto ve sporných případech metodou referenční.

Označení ČSN ISO 248-2 (621124)
Katalogové číslo 509853
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 2020
Datum účinnosti 1. 4. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135098538
Tato norma nahradila ČSN ISO 248-2 (621124) z dubna 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 248-1 (621124)
Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 1: Metoda horkých válců a metoda sušení v sušárně