ČSN ISO 247-1 (621126)

Pryž - Stanovení popela - Část 1: Spalovací metoda

ČSN ISO 247-1 Pryž - Stanovení popela - Část 1: Spalovací metoda
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje tři metody stanovení popela v surovém kaučuku, kaučukových směsích a vulkanizátech. Metody jsou vhodné pro surové kaučuky, kaučukové směsi nebo vulkanizované kaučuky typu M, N, O, R, a U popsané v ISO 1629, kromě:
Metoda A se nepoužívá pro stanovení popela v kaučukových směsích nebo vulkanizovaném kaučuku obsahujících chlor, brom nebo jod;
Metoda B se používá pro kaučukové směsi nebo vulkanizovaný kaučuk obsahující chlor, brom nebo jod. Nelze ji použít pro surový kaučuk;
Metoda C se předpokládá, že bude použita pro stanovení popela v surovém kaučuku, kaučukových směsích a vulkanizátech, které neobsahují chlor, brom a jod, tak, že bude vzorek zabalen do bezpopelového filtračního papíru;
Sloučeniny obsahující lithium a fluor mohou reagovat se silikonovým tavicím kelímkem za vzniku těkavých látek a dávají tak nižší výsledky. Proto se musí pro spalování kaučuků obsahujících fluor a kaučuků vyrobených polymerizací za katalýzy lithiem použít platinové kelímky.
Tento dokument nezahrnuje vyhodnocení výsledků obsahu popela, co se týče anorganických látek v kaučukové směsi a vulkanizátu. Toto je odpovědností analytika, který by si měl být vědom, jak se budou aditiva v pryžích chovat za zvýšených teplot.

Označení ČSN ISO 247-1 (621126)
Katalogové číslo 508623
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 2019
Datum účinnosti 1. 11. 2019
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135086238
Tato norma nahradila ČSN ISO 247 (621126) z října 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 247-2 (621126)
Pryž - Stanovení popela - Část 2: Termogravimetrická analýza (TGA)

foo