ČSN EN 13285 ed. 2 (736155) Aktuální vydání

Nestmelené směsi - Specifikace

ČSN EN 13285 ed. 2 Nestmelené směsi - Specifikace
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma předepisuje požadavky pro nestmelené směsi použité pro stavbu a údržbu pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.
Tato evropská norma se týká nestmelených směsí z přírodního, umělého a recyklovaného kameniva o velikosti horního síta (D) od 5,6 mm do 90 mm a velikosti dolního síta (d) = 0 v místě dodání.
POZNÁMKA 1: Směsi s velikostí horního síta (D) větší než 90 mm nejsou předmětem této normy, ale mohou být specifikovány v místě použití.
POZNÁMKA 2: Vlhkost směsi a objemová hmotnost položené vrstvy nejsou pro směs specifikovanými požadavky. Oba parametry souvisí se způsobem pokládky vrstvy a nejsou předmětem této normy.
Požadavky na kamenivo jsou definovány pomocí příslušných odkazů na EN 13242.
Použití kameniva jako zeminy není předmětem této normy.

Označení ČSN EN 13285 ed. 2 (736155)
Katalogové číslo 507469
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2019
Datum účinnosti 1. 6. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135074693
Tato norma nahradila ČSN EN 13285 ed. 2 (736155) z ledna 2019
ČSN EN 13285 (736155) z března 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 6126-1 (736126)
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody

foo