ČSN EN 12845 (389211) Aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba

ČSN EN 12845 Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba
20 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 1 270 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a uvádí doporučení pro návrh, montáž a údržbu stabilních sprinklerových zařízení v budovách a průmyslových závodech a dále konkrétní požadavky na sprinklerová zařízení, která jsou součástí opatření pro ochranu osob.
Tato evropská norma se týká pouze druhů sprinklerů uvedených v EN 12259-1 (viz příloha L).
Požadavky a doporučení této evropské normy lze také aplikovat pro jakékoliv doplňky, rozšíření, opravy nebo jiné modifikace sprinklerových zařízení. Nejsou aplikovatelné na vodní sprejová a zaplavovací zařízení.
Tato norma zahrnuje klasifikaci nebezpečí, provedení zásobování vodou, použité komponenty, montáž a zkoušení zařízení, údržbu zařízení, rozšiřování existujících zařízení a stanovuje konstrukční detaily budov, které jsou nezbytné pro uspokojivou funkci sprinklerových zařízení v souladu s touto evropskou normou.
Tato evropská norma neřeší zásobování vodou pro jiná než sprinklerová zařízení. Požadavky v ní uvedené se mohou použít jako vodítko pro jiné druhy stabilních hasicích zařízení, za předpokladu, že jakékoliv specifické požadavky na zásobování ostatních druhů hasicích zařízení budou vzaty v úvahu.
Tato evropská norma je určena pro ty, kteří se zabývají nákupem, navrhováním, montáží, zkoušením, kontrolou, schvalováním, provozováním a údržbou sprinklerových zařízení s cílem zajistit, aby taková zařízení byla funkční po celou dobu jejich životnosti.
Tato evropská norma je určena pouze pro stabilní sprinklerová zařízení v budovách a jiných objektech na pevnině. Ačkoliv obecné zásady mohou být stejně dobře aplikovány i na jiné způsoby použití (např. na moři), musí být v těchto aplikacích vždy vzaty v úvahu další okolnosti.
Požadavky neplatí pro sprinklerová zařízení na lodích, v letadlech, v motorových vozidlech a pro mobilní hasicí zařízení, jakož i pro zařízení nacházející se pod zemí v dolech.
Odchylky návrhu zařízení od ustanovení této normy jsou přípustné, pokud bylo prokázáno, že tyto odchylky zajišťují nejméně stejnou úroveň ochrany, jako tato evropská norma, např. v případě potřeby velkorozměrovými požárními zkouškami, při kterých byly zcela dokumentovány návrhová kritéria.

Označení ČSN EN 12845 (389211)
Katalogové číslo 505265
Cena 1 270 Kč1270
Datum schválení 1. 8. 2018
Datum účinnosti 1. 9. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 178 stran formátu A4
EAN kód 8596135052653
Tato norma nahradila ČSN EN 12845 (389211) z listopadu 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)