ČSN ISO 6133 (621459)

Pryž a plasty - Vyhodnocení záznamových křivek s více vrcholy získaných při stanovení strukturní pevnosti a soudržnosti

ČSN ISO 6133 Pryž a plasty - Vyhodnocení záznamových křivek s více vrcholy získaných při stanovení strukturní pevnosti a soudržnosti
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje pět metod výpočtů pro zkoušky strukturní a adhezní pevnosti pryží nebo textilií povrstvených nebo adhezivně pojených s plasty nebo pryží. Výsledky se vypočítají stanovením mediánu a rozsahu hodnot píků (vrcholových hodnot) z grafického záznamu síly působící po dobu zkoušky.
Záznamová křivka adhezní nebo strukturní pevnosti může obsahovat několik nebo mnoho vrcholových hodnot síly (píků) v závislosti na zkoušeném materiálu. Metoda výpočtu se vybere podle počtu píků v záznamové křivce.
Účelem této mezinárodní normy je dosáhnout jednotného hodnocení a prezentace výsledků zkoušek. Tuto normu lze použít jen v případech kdy je specifikována v jiné mezinárodní normě, tj. ve zkušební normě nebo specifikaci.
V příslušné související mezinárodní normě jsou také uvedeny další podrobnosti, týkající se zařízení, přípravy zkušebních těles, kondicionování, postupu, atd.

Označení ČSN ISO 6133 (621459)
Katalogové číslo 504886
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 2018
Datum účinnosti 1. 6. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8596135048861
Tato norma nahradila ČSN 62 1459 (621459) z října 1985
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo