ČSN ISO 9924-2 (621118)

Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 2: Butadien-akrylonitrilové kaučuky (NBR, XNBR, HNBR) a halogenované butylkaučuky (CIIR, BIIR)

ČSN ISO 9924-2 Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 2: Butadien-akrylonitrilové kaučuky (NBR, XNBR, HNBR) a halogenované butylkaučuky (CIIR, BIIR)
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 9924 specifikuje metodu termogravimetrické analýzy pro stanovení celkového obsahu organické hmoty, obsahu sazí, uhlíkového zbytku a popelu ve vulkanizátech a nevulkanizovaných gumárenských směsích, které obsahují polymery tvořící při pyrolýze uhlíkový zbytek. Hmotnostní úbytek při 300 °C je přibližný ukazatel ke stanovení obsahu těkavé složky ve směsi.
Metoda je vhodná k analýze gumárenských směsí a vulkanizátů, které obsahují uhlovodíkové polymery uvedené v ISO 9924-1 a dále uvedené polymery s polárními skupinami, které vytvářejí při pyrolýze uhlíkový zbytek:
a) kopolymery akrylonitril-butadienu (NBR), tzv. butadien-akrylonitrilový kaučuk;
b) kopolymery karboxylovaného akrylonitril-butadienu (XNBR), tzv. karboxylovaný nitrilkaučuk;
c) kopolymery hydrogenovaného akrylonitril-butadienu (HNBR), tzv. hydrogenovaný nitrilkaučuk;
d) kopolymery chlorovaného izobutylen-izoprenu (CIIR), tzv. chlorbutylový kaučuk;
e) kopolymery izobutylen-izoprenu (BIIR), tzv. brombutylový kaučuk.
POZNÁMKA 1: Rozsah použití této metody může být rozšířen o analýzu směsí obsahujících i jiné kaučuky, pokud je použitelnost této metody předem vyzkoušena použitím směsí nebo vulkanizátů známého složení.
POZNÁMKA 2: Pokud nebyly provedeny vhodné korekce na základě předchozí znalosti chování plniv, není tato metoda vhodná pro směsi obsahující minerální plniva, např. uhličitany nebo hydratované oxidy hliníku, které se rozkládají v teplotním rozmezí od 25 °C do 800 °C.
POZNÁMKA 3: Metoda není vhodná pro stanovení celkového obsahu polymerní složky ve směsích, které obsahují organické sloučeniny, jiné než kaučuk, které nelze zcela odstranit extrakcí rozpouštědlem podle ISO 1407.

Označení ČSN ISO 9924-2 (621118)
Katalogové číslo 504798
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2018
Datum účinnosti 1. 5. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135047987
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 9924-1 (621118)
Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 1: Isoprenový (IR), butadienový (BR), styren-butadienový (SBR) kaučuk, butylkaučuk (IIR) a ethylen-propylenový kopolymer (EPM) a terpolymer (EPDM)

ČSN ISO 9924-3 (621118)
Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 3: Kaučukové uhlovodíky, halogenované kaučuky a silikonové kaučuky po extrakci