ČSN ISO 9924-1 (621118)

Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 1: Isoprenový (IR), butadienový (BR), styren-butadienový (SBR) kaučuk, butylkaučuk (IIR) a ethylen-propylenový kopolymer (EPM) a terpolymer (EPDM)

ČSN ISO 9924-1 Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 1: Isoprenový (IR), butadienový (BR), styren-butadienový (SBR) kaučuk, butylkaučuk (IIR) a ethylen-propylenový kopolymer (EPM) a terpolymer (EPDM)
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 9924 specifikuje metodu termogravimetrické analýzy pro stanovení celkového obsahu organické hmoty, obsahu sazí a popelu ve vulkanizátech a nevulkanizovaných gumárenských směsích. Hmotnostní úbytek při 300 °C je přibližný ukazatel ke stanovení obsahu těkavé složky ve směsi.
Metoda je vhodná k analýze gumárenských směsí a vulkanizátů, které obsahují tyto kaučuky, a to samostatně, nebo jejich směsi:
a) polyisopren, přírodní nebo syntetický;
b) polybutadien;
c) kopolymery styren-butadienu;
d) kopolymery isobutylen-isoprenu;
e) kopolymery ethylen-propylenu a souvisící terpolymery.
POZNÁMKA: Rozsah použití této metody může být rozšířen na analýzu směsí obsahujících i jiné kaučuky, pokud je použitelnost této metody předem vyzkoušena použitím směsí nebo vulkanizátů známého složení. Další směsi jsou uvedeny v ISO 9924-2.
Tato metoda není vhodná pro kaučuky obsahující polymery, které během pyrolýzy tvoří uhlíkový zbytek, například některé druhy kaučuků, které obsahují chlor nebo dusík.
Metoda také není vhodná pro materiály obsahující přísady, které způsobují během pyrolýzy tvorbu uhlíkových zbytků, například soli kobaltu a olova nebo fenolové pryskyřice.
Pokud nebyly provedeny vhodné korekce na základě předchozí znalosti chování plniv, není tato metoda vhodná pro směsi obsahující minerální plniva, např. uhličitany nebo hydratované oxidy hliníku, které se rozkládají v teplotním rozmezí od 25 °C do 650 °C.
Metoda není vhodná pro stanovení celkového obsahu polymerní složky ve směsích nebo vulkanizátech, které obsahují organické sloučeniny, jiné než kaučuk, které nelze zcela odstranit extrakcí rozpouštědlem podle ISO 1407.

Označení ČSN ISO 9924-1 (621118)
Katalogové číslo 504797
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2018
Datum účinnosti 1. 5. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135047970
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 9924-2 (621118)
Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 2: Butadien-akrylonitrilové kaučuky (NBR, XNBR, HNBR) a halogenované butylkaučuky (CIIR, BIIR)

ČSN ISO 9924-3 (621118)
Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 3: Kaučukové uhlovodíky, halogenované kaučuky a silikonové kaučuky po extrakci

foo