ČSN ISO 4650 (621441)

Pryž - Identifikace - Metody infračervené spektrometrie

ČSN ISO 4650 Pryž - Identifikace - Metody infračervené spektrometrie
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje dvě metody pro identifikaci kaučuků, včetně termoplastických elastomerů, a to buď v jejich surovém stavu, nebo v podobě gumárenské směsi anebo vulkanizátu.
První metoda je založena na infračervené spektrometrii, která využívá transmisních metod. Druhá metoda používá reflexní metody (reflektance).
Srovnání spektra získaného z reflexní metody (zeslabeným úplným odrazem, ATR) a transmise (na tenkém filmu) je uvedeno v příloze A.
Obě metody zahrnují posouzení polymerů podle jejich produktů pyrolýzy (pyrolyzátů), nebo podle tenkých filmů, vytvořených litím z roztoku nebo tvářením (pouze pro surové kaučuky).
Charakteristická spektra jsou uvedena v příloze B.
U těchto zkušebních metod se předpokládá, že přípravu zkušebních vzorků a analýzu infračerveného spektra provádějí zkušení pracovníci a zařízení pro tvorbu spektra je provozováno v souladu s pokyny výrobce pro optimální provoz. V této normě nejsou uvedeny podrobnosti týkající se provozu spektrometrů.
Metody, specifikované v této normě, jsou pouze kvalitativní.

Označení ČSN ISO 4650 (621441)
Katalogové číslo 504786
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 4. 2018
Datum účinnosti 1. 5. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 96 stran formátu A4
EAN kód 8596135047864
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo