ČSN EN 60529 (330330)

Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 775 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60 529:1991, do které byla převzata beze změn IEC 529:1989. Platí pro klasifikaci stupňů ochran krytem elektrických zařízení se jmenovitým napětím do 72,5 kV. Předmětem této normy jsou definice stupňů ochran krytem elektrických zařízení z hlediska ochrany osob před dotykem nebezpečných částí uvnitř krytu, dále ochrany zařízení uvnitř krytu před vniknutím pevných cizích těles a konečně ochrany zařízení uvnitř krytu před škodlivými účinky způsobenými vniknutím vody. Dále předmětem normy je označování těchto stupňů ochrany, dále požadavky na jednotlivá označení a konečně zkoušky stanovené k prověření, zda kryty splňují požadavky této normy. Za pozornost stojí některé definice v normě, a to: 3.1 Kryt: Je část, zajišťující ochranu zařízení před určitými vnějšími vlivy a ve všech směrech ochranu před dotykem živých částí. Poznámka: Tuto definici, převzatou z platného mezinárodního elektrotechnického slovníku (IEV) je nutno - s ohledem na tuto normu - dále vysvětlit: Kryty poskytují ochranu osobám a hospodářským zvířatům před přístupem k nebezpečným částem. Dále pak přepážky, profily otvorů nebo libovolné jiné prostředky - ať již připevněné ke krytu nebo tvořené krytým zařízením - určené k zamezení nebo omezení vniknutí daných zkušebních sond, jsou považovány za část krytu. Výjimku tvoří případy, kdy kdy tyto prostředky mohou být sejmuty bez použití klíče nebo nástroje. Dále: 3.6 Ochrana krytem před dotykem nebezpečných částí: Je ochrana osob: před dotykem nebezpečných živých částí nízkého napětí, dále před dotykem nebezpečných mechanických částí a konečně před přiblížením k nebezpečným živým částem vysokého napětí uvnitř krytu na menší než přiměřenou vzdušnou vzdálenost. Poznámka: Tato ochrana může být zajišťována pomocí krytu samotného nebo pomocí přepážek , jako části krytu nebo vzdálenostmi uvnitř krytu. Norma dále - v celkem 15 kapitolách - jednak blíže vysvětluje některé požadavky (např. specifikuje stupně ochrany nebo uvádí příklady označení IP-kódem), jednak normalizuje všeobecné zkušební požadavky a konečně normalizuje 4 druhy zkoušek ochrany. ČSN EN 60529 (33 0330) byla vydána v listopadu 1993. Nahradila ČSN 33 0330 z 9.4.1979 a ČSN 34 5612 z 1.6.1966.

Označení ČSN EN 60529 (330330)
Katalogové číslo 32715
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963327150
Změny a opravy A1 4.01t, A2 6.14t, Oprava 1 11.19t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 33 1500 (331500)
Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2180 (332180)
Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 34 0350 ed. 2 (340350)
Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

foo