ČSN 70 7101 (707101) Zrušená norma

Sklo ochranné a polooptické. Skleněné ochranné filtry. Všeobecné technické požadavky a metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu a dodávání skleněných ochranných filtrů používaných jako součást ochranného prostředku očí s výjimkou skel k ochraně proti laserovému záření. Skleněným ochranným filtrem podle této normy se rozumí afokální optická část osobního ochranného prostředku k ochraně očí, která svými spektrálními vlastnostmi zaručuje podle určení ochranu v ultrafialové, viditelné a infračervené oblasti spektra, při čemž nesnižuje zrakovou ostrost uživatele při pracovním úkonu. Jsou stručně normalizovány všeobecné a technické požadavky a velmi podrobně zkoušení (zobrazovacích vlastností, ochranného stupně, rozměrů, závad apod.) ČSN 70 7101 byla schválena 8.2.1991 a nabyla účinnosti od 1.12.1991. Nahradila ČSN 70 7101 ČSN 70 7102 z 8.6.1978

Označení ČSN 70 7101 (707101)
Katalogové číslo 32700
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1991
Datum účinnosti 1. 12. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963327006
Norma byla zrušena k 1. 11. 1998

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 70 71 01
  • ČSN 707101
  • ČSN 70 71 01 : 1991
  • ČSN 707101:1991
  • ČSN 70 7101:1991