ČSN 68 4065 (684065)

Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro acidobazické titrace

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 3674-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR doplňují čtyři články. Poslední z nich (čl. 04) odkazuje na přílohu, platnou pouze v ČSFR, která obsahuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tato příloha má podobnou strukturu, jako obdobné přílohy v předmětových technických normách pro chemické sloučeniny. Upozorňuje na práci s jedy a žíravinami a uvádí základní technická i organizační preventivní opatření, včetně používání bezpečnostních pipet a byret. Dále jsou uvedeny podrobné pokyny pro první pomoc při zasažení očí, pokožky a oděvu, při nadýchání a při náhodném požití. Norma RVHP platí pro čisté chemikálie a stanoví metody přípravy následujících odměrných roztoků pro acidobasické titrace a metody prověřování jejich koncentrace. kyselina sírová, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný, každá o koncentraci 1 mol.l-1, 0,5 mol.l-1 a 0,1 mol.l-1. ČSN 68 4065 byla schválena 6.10.1983 a nabyla účinnosti od 1.7.1984.

Označení ČSN 68 4065 (684065)
Katalogové číslo 32612
Cena 230 Kč230
Datum schválení 6. 10. 1983
Datum účinnosti 1. 7. 1984
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963326122
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 68 4062 (684062)
Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Chemické indikátory. Příprava roztoků indikátorů

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 68 40 65
  • ČSN 684065
  • ČSN 68 40 65 : 1983
  • ČSN 684065:1983
  • ČSN 68 4065:1983