ČSN ISO 759 (684073)

Těkavé organické kapaliny pro průmyslové účely. Stanovení suchého zbytku po odpaření ve vodní lázni. Všeobecná metoda

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 759:1981. Určuje všeobecnou metodu stanovení suchého zbytku po odpaření na vodní lázni u těkavých organických kapalin pro průmyslové účely. Metoda je vhodná pro produkty, mající suchý zbytek po odpaření větší nebo rovný 10 mg.kg-1 (tj. 0,001 % m/m). POZNÁMKA: Při stanovení netěkavého zbytku fluorovaných uhlovodíků pro průmyslové účely viz ISO 5789. Při stanovení zbytků po odpaření aromatických uhlovodíků nebo ostatních toxických těkavých materiálů, majících zbytek po odpaření menší než 1 mg.100 ml, viz ISO 5277. Podstata zkoušky: Odpaření zkušební navážky na vodní lázni a sušení zbytku, je-li nějaký v sušárně při teplotě (100 ± 2) °C do konstantní hmotnosti. Poměrně stručná norma uvádí u čl.4.2 (vodní lázeň, udržující teplotu bodu varu zkoušeného produktu), výstrahu tohoto znění: "Vyhřívací systém musí být upraven tak, aby byly vyloučena možnost vzniku požáru". Kromě toho v předmluvě jsou citovány: hygienické předpisy pro výstavbu průmyslových podniků ( Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, reg. v částce 21/1978 Sb., ve znění směrnic MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 66/1985 sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 16 /1985 Sb., a ve znění výnosu MZSV ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 77/1990 sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 9/1989 Sb. Dále ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. ČSN ISO 759 (68 4073) byla vydána v březnu 1993. Nahradila ČSN 68 4073 z 13.5.1978.

Označení ČSN ISO 759 (684073)
Katalogové číslo 32102
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1993
Datum účinnosti 1. 4. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963321028
Dostupnost skladem (tisk na počkání)