Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 83 2079 (832079) Zrušená norma

Žárové stříkání. Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8320 Pracovní a osobní ochrana

ICS: 13.100 Bezpečnost práce. Průmyslová hygiena

Označení ČSN 83 2079 (832079)
Katalogové číslo 31774
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 1989
Datum účinnosti 1. 3. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963317748
Norma byla zrušena k 1. 3. 2002
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Norma platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při procesech žárového stříkání, a to při plamenném, elektrickém obloukovém nebo plazmovém tavení drátů, prášků a tyčinek. Žárovým stříkáním se podle čl. 3 této normy rozumí proces, při kterém se roztavený nebo natavený materiál nanáší ve formě částic na povrch výrobků a vytváří povlak. Norma rozlišuje podmínky pro stálá pracoviště a pracoviště přechodná, která také přesněji definuje. Norma je rozdělena na dvě nestejné kapitoly, a to "bezpečnost na pracovištích - technické požadavky" a "ochrana zdraví při žárovém stříkání." V mnoha ustanoveních se odvolává na jiné technické normy. Řeší jak bezpečnostní, tak hygienické otázky: Např.: čl. 21 rozměry pracovišť, čl. 24 osvětlení (doporučuje se 500 lx), čl. 25 - 28 odsávání a odstraňování prachu a čl. 22 stavební řešení včetně zvukové izolace tak, aby v okolním prostředí došlo ke snížení hlučnosti na přípustnou mez. (To vše pro stálá pracoviště.) Obdobně pro přechodná pracoviště, kde jsou ale požadavky mírnější. (V podrobnostech čl. 41 - 51.). Kapitola o ochraně zdraví pak obsahuje opatření při překročení NPK-P, k ochraně sluchu, zraku, pro žárové stříkání toxickými kovy apod. Za pozornost stojí tab. 1 k čl. 83, která obsahuje přehled NPK-P látek, které se mohou při žárovém stříkání vyskytovat jak podle předpisů platných v době vydání normy jak v ČSSR, tak i SSSR a dále přílohy. Příloha 1. Obsluha zařízení a bezpečnost práce, Příloha 2. spodní meze výbušnosti některých látek. ČSN 83 2079 byla schválena 14.3.1988 a nabyla účinnosti od 1.3.1989.

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 83 20 79
  • ČSN 832079
  • ČSN 83 20 79 : 1989
  • ČSN 832079:1989
  • ČSN 83 2079:1989