ČSN 74 6490 (746490) Zrušená norma

Drevené dvere. Metóda zisťovania tesnosti proti zatekaniu vody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6528-88 s čs. doplňkem, který se netýká ochrany zdraví. Norma platí pro venkovní dveře a stanovuje metodu zjišťování těsnosti proti zatékání dešťové vody při statickém tlaku. Podstata zkoušky: Metoda je založena na zjištění zatékavosti vody při působení stanoveného množství vody a stanoveného tlaku vzduchu na venkovní povrch dveří a na zjištění meze těsnosti proti zatékání. Je normalizováno zkušební zařízení, postup přípravy vzorků, postup zkoušky a zpráva o ní. ČSN 74 6490 byla schválena 28.7.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1991.

Označení ČSN 74 6490 (746490)
Katalogové číslo 31233
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963312330
Norma byla zrušena k 1. 6. 2000
a nahrazena ČSN EN 86 (746803)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 74 64 90
  • ČSN 746490
  • ČSN 74 64 90 : 1990
  • ČSN 746490:1990
  • ČSN 74 6490:1990