ČSN 70 0653-1 (700653)

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu antimonitého fotometrickou metodou s jodidem draselným a kyselinou askorbovou

Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část normy platí spolu s ČSN 70 0600 pro stanovení oxidu antimonitého fotometrickou metodou v těch typech skel, u nichž je její použití předepsáno v normě pro rozbor příslušného typu skla. Princip je reakce antimonitých iontů v prostředí kyseliny sírové s jodidem draselným a kyselinou askorbovou za vzniku žlutého zbarvení. Absorbance roztoku se měří ve světle o vlnové délce 420 nm. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 70 0653-1 byla schválena 18.6.1986 a nabyla účinnosti od 1.7.1987.

Označení ČSN 70 0653-1 (700653)
Katalogové číslo 30652
Cena 65 Kč65
Datum schválení 18. 6. 1986
Datum účinnosti 1. 7. 1987
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963306520
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 700653-1
  • ČSN 70 06 53-1